Yazım Kuralları

Not: Makale sisteme yüklendikten sonra intihal tarama programı aracılığı ile kontrol edilecek olup, benzerlik oranı %20 nin altında olması durumunda hakemlik süreci başlatılacaktır. Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi intihal tespit yazılımı olarak ITHENTICATE kullanmaktadır. 

EBOR Yazım Kuralları

Makale uzunluğu: Makaleler, 3000 ve 7000 kelime arasında bir uzunlukta olmalıdır. Bu, referans ve ekleri de içeren tüm yazıyı içermektedir. Lütfen her bir şekil ya da tabloya 200 kelime ayırınız.
Makale Başlığı: 10 kelimeden fazla olmayan bir başlık olmalıdır.

Araştırma Fonu: Yazarlar, makalelerinde tüm dışsal araştırma kaynaklarını beyan etmelidir ve bunu gösteren bir açıklama Teşekkürler kısmında görünmelidir. Yazarlar, araştırma tasarımından yüklemeye kadar bütün araştırma sürecinde fonlayıcılarını ve finansal sponsorlarının rollerini tanımlamalıdır.

Özet: Toplamda Maksimum 200 kelime (anahtar kelimeler de dahil).• Yazarların göndermiş olduğu makale dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.
• Bölüm başlıkları birinci düzey (Ana başlıklar) için büyük harfle ve kalın (Ör; 1. GİRİŞ ), ikinci düzey (Alt başlıklar) için İlk harfler büyük ve kalın olmalıdır (Ör; 3.1. Birim Kök Testleri).
• Kaynak gösterimi ya da atıf yöntemi metnin içi atıf yöntemi ile yapılmalıdır. Açıklama gerektiren durumlarda dipnot yöntemi kullanılabilir. Ör, (Ceylan, 2018: 87), (Akın ve Demir, 2010: 5), (Ekinci vd., 2016: 24).
• Aynı yazara ait, aynı yıl içinde birden fazla çalışmaya atıf yapılıyor ise yıldan sonra a, b şeklinde harfler kullanılarak yapılmalıdır. Ör, (Aydın, 1996a:53; Aydın, 1996b)
• Metin içinde atıfı olan her çalışma kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her çalışmanın da metin içinde atıfı olmalıdır.
• Kaynakça, 12 punto, iki yana yaslı tek satır aralıklı ve 6nk boşluk değeri verilerek yazılmalıdır.Kaynakça aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yapılmalıdır:

Makale

Alexander, W.R.J. (1997). Inflation and economic growth: Evidence form a growth equation. Applied Economics, 29(2), 233-238.


Alessandri, P. & Nelson, B. D. (2015). Simple Banking: Profitability and the Yield Curve. Journal of Money, Credit and Banking, 47(1), 143–175.


Kremer, S., Bick, A. & Nautz, D. (2013). Inflation and Growth: New Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis, Empirical Economics, 44(2), 861-878.


Konferans Bildirisi

KUO, T. C. (2003). Green Product Development in Quality Function Deployment by Using Fuzzy Logic Analysis, IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, USA, 88-93.


Çeviri Kitap


Long, D. (2012). Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev. M. Tanyaş, M. Düzgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.


Kitap içi Bölüm


Yüksel, H. (2013). Application of Theory of Constraints’ Thinking Processes in a Reverse Logistics Process, Reverse Supply Chains Issues and Analysis, (Ed. S.M.Gupta), Taylor & Francis Group CRC Press, USA, 22-26. 


Kitap


Kenen, P.B. (1989). The International Economy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.