Ege Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-4474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |


Duyuru: Dergimizin Yazım Kuralları ve Makale Şablonu güncellenmiştir [31.03.2019]

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Sahibi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Soner Akşehirli, Ege Üniversitesi, Türkiye

Editör

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

(Ocak 2019 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Türkçe Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Mine Aladağ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Esen Altunay

Eğitim Yönetimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Belgin Arslan CANSEVER

Temel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Sağlam

Fen Bilgisi Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

Eğitim programları ve Öğretim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Güzel Sanatlar Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Redaksiyon Editörü

Dr. Mehmet Nurullah Akkurt

Teknik Ekip

Dr. Muhittin Şahin, Yasin Ay, Selda Şan

Kapak, Logo ve Grafik Tasarım

Doç. Dr. Ekin Boztaş
Ege Eğitim Dergisi

ISSN 1307-4474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi


Duyuru: Dergimizin Yazım Kuralları ve Makale Şablonu güncellenmiştir [31.03.2019]

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Sahibi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Soner Akşehirli, Ege Üniversitesi, Türkiye

Editör

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

(Ocak 2019 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Türkçe Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Mine Aladağ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Esen Altunay

Eğitim Yönetimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Belgin Arslan CANSEVER

Temel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Sağlam

Fen Bilgisi Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

Eğitim programları ve Öğretim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Güzel Sanatlar Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Redaksiyon Editörü

Dr. Mehmet Nurullah Akkurt

Teknik Ekip

Dr. Muhittin Şahin, Yasin Ay, Selda Şan

Kapak, Logo ve Grafik Tasarım

Doç. Dr. Ekin Boztaş
Cilt 20 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Cinsellikle İlgili Konularda İletişim ile Evlilik Öncesi Cinselliğe Yönelik Tutum: Üniversite Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü
  Sayfalar 1 - 19
  Melisa Ebeoğlu , Eda Karacan
 2. Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Bilinçli Farkındalık ve Affetmenin Yordayıcı Rolleri
  Sayfalar 20 - 36
  Saadet Zümbül
 3. Çevrimiçi Dinleme Ödevlerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
  Sayfalar 37 - 50
  Cemal Bıyıklı , Ali Kağan Şener , Evrim Burçe Dönmezer , Arzu Denktaş
 4. Öğretmen Adaylarının Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Dersine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 51 - 66
  Ulaş İlic , Halil İbrahim Haseski
 5. PISA 2012 Okuduğunu Anlama Testine Verilen Yanıtların Boyutluluğunun İki Faktör Modeline Dayalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 67 - 77
  Seval Kula Kartal
 6. Probleme Dayalı Öğrenmenin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimlerine Etkisi
  Sayfalar 78 - 112
  Tufan İnaltekin , Fatma Şahin
 7. Eğitim Yönetiminin Özgünleşme ve Özerkleşme Sorunsalı
  Sayfalar 113 - 126
  Hazal Takmak
 8. Göçmen Öğrencilerin Eğitim Süreci Açısından Okullar Arası İşbirliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
  Sayfalar 127 - 144
  Esen Altunay , Mehmet Dede
 9. Demanslı Hastalarla İlgilenen Aile Üyelerinin Bakım Veren Yükünün İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 161
  Tuğba Atak , Mustafa Özekes
 10. Disleksi Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
  Sayfalar 162 - 179
  Emine Balcı
 11. Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 180 - 195
  Ramazan Yılmaz , Barış Sezer , Halil Yurdugül
 12. Bibliyografik Künye Karekodu Oluşturma Etkinliğine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Okul Kütüphanecisi Görüşleri
  Sayfalar 196 - 208
  Nihal Menzi Çetin , Buket Akkoyunlu
 13. Sınıf Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin İlkokul Programlarının Güncellenmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 209 - 222
  Taner Altun , Aybüke Baştürk , Ahmet Gülay
 14. 1924-2009 Tarihleri Arasında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konularının Sosyoloji Dersindeki Yeri
  Sayfalar 223 - 243
  Sevda Koç Akran
 15. Veri ve Olasılık Öğrenme Alanlarında Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi
  Sayfalar 244 - 261
  Tuğba Tosun , Deniz Özen Ünal
 16. Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Eğitsel Dijital Oyun Tasarımlarının ve Tasarım Sürecine ilişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 262 - 278
  Hatice Yıldız Durak , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
 17. BÖTE Bölümlerine 2017 Yılında Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 279 - 290
  Çiğdem Uz Bilgin , Melike Kavuk Kalender , M. Betül Yılmaz , Feza Orhan , Mukaddes Erdem , Soner Yıldırım
 18. Lider-Üye Etkileşiminin Öğretmen Stres, Tükenmişlik ve Depresyonu Üzerindeki Rolü
  Sayfalar 291 - 304
  Selçuk Demir
 19. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Sosyal Yetkinlik Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 305 - 321
  Nur Uygun , İshak Kozikoğlu
 20. Ergenler İçin Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği: Türkçe Uzun ve Kısa Formun Psikometrik Özellikleri
  Sayfalar 322 - 334
  Yağmur Soylu , Ali Serdar Sağkal , Yalçın Özdemir
Dizinler