ISSN: 1307-4474
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Duyuru: Dergimizin Makale Şablonu güncellenmiştir. [16.05.2021].

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik ve özgün çalışmalardır. Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisinde Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Türkçe makaleler için İngilizce, İngilizce makaleler için Türkçe geniş özet istenmektedir.

Ege Eğitim Dergisi 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.