Ege Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-4474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |


Duyuru: Dergimizin Makale Şablonu TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine eklenen etikle ilgili kurallar doğrultusunda güncellenmiştir [07.02.2020].

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Sahibi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Soner Akşehirli, Ege Üniversitesi, Türkiye

Editör

Prof. Dr. Gülsen Ünver

(Ocak 2020 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Türkçe Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Mine Aladağ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Esen Altunay

Eğitim Yönetimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Belgin Arslan CANSEVER

Temel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Sağlam

Fen Bilgisi Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

Eğitim programları ve Öğretim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Güzel Sanatlar Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Redaksiyon Editörü

Dr. Mehmet Nurullah Akkurt

Teknik Ekip

Dr. Muhittin Şahin, Yasin Ay, Selda Şan

Kapak, Logo ve Grafik Tasarım

Doç. Dr. Ekin Boztaş
Ege Eğitim Dergisi

ISSN 1307-4474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi


Duyuru: Dergimizin Makale Şablonu TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine eklenen etikle ilgili kurallar doğrultusunda güncellenmiştir [07.02.2020].

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de online olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece online yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve ilkelere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisinin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Sahibi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Soner Akşehirli, Ege Üniversitesi, Türkiye

Editör

Prof. Dr. Gülsen Ünver

(Ocak 2020 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Türkçe Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Mine Aladağ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Esen Altunay

Eğitim Yönetimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Belgin Arslan CANSEVER

Temel Eğitim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Murat Sağlam

Fen Bilgisi Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

Eğitim programları ve Öğretim, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Güzel Sanatlar Eğitimi, EÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye

Redaksiyon Editörü

Dr. Mehmet Nurullah Akkurt

Teknik Ekip

Dr. Muhittin Şahin, Yasin Ay, Selda Şan

Kapak, Logo ve Grafik Tasarım

Doç. Dr. Ekin Boztaş
Dizinler