ISSN: 1307-4474
e-ISSN: 1307-4474
Başlangıç: 2001
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma, derleme ve çeviri makaleleri yayımlayan çift kör hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, yayın hayatına 2001 yılında 1302-9835 ISSN’si ile başlamış olup 2003 yılından beri 1307-4474 ISSN’si ile yayımlanmaktadır. 2003-2011 yılları arasında yılda iki sayı hâlinde hem basılı dergi formatında hem de çevrimiçi yayımlanan dergi, 2012 yılından itibaren sadece çevrimiçi yayımlanmaktadır. Dergi, 2022 yılının ocak ayından beri mart, temmuz ve kasım aylarında olmak üzere yılda üç defa yayımlanmaktadır. Dergi; 2022 yılının Ocak ayından bu yana mart, temmuz ve kasım aylarında olmak üzere yılda üç kez ve Creative Commons 4.0 CC-BY-NC-ND lisansı altında açık erişimli bir dergi olarak yayımlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi’nin yayın alanı, ulusal ve uluslararası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik ve özgün çalışmalardır. Dergi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak alan uzmanlarının birbirleriyle ve toplumla etkileşim kurmalarını ve paylaşım yapmalarını hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Türkçe makaleler için İngilizce; İngilizce makaleler için Türkçe geniş özet istenmektedir.

2023 - Cilt: 24 Sayı: 3