Editör Kurulu

Editör

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul

(Ocak 2019 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe. Özel Eğitim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Soner Akşehirli. Türkçe Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Mine Aladağ. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Esen Altunay. Eğitim Yönetimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever. Temel Eğitim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. T. Oğuz Başokçu. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Murat Sağlam. Fen Bilgisi Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul. Eğitim Programları ve Öğretim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

   Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci. Güzel Sanatlar Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.