Editör Kurulu

Editör

Prof. Dr. Gülsen Ünver

(Ocak 2020 – …)

Editör Kurulu

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe. Özel Eğitim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Soner Akşehirli. Türkçe Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Mine Aladağ. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Esen Altunay. Eğitim Yönetimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever. Temel Eğitim, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. T. Oğuz Başokçu. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Dr. Beril Ceylan. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Bahadır Namdar. Fen Bilgisi Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci. Güzel Sanatlar Eğitimi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi.