Cilt: 9 Sayı: 1, 21.03.2022

Yıl: 2022

Research Article

Ekinoks, Ekonomi, İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel eserleri yayınlar. Temel amacı açık erişim yoluyla bilginin paylaşılması ve değere dönüşmesini sağlamaya katkıda bulunmaktır.

Ekinoks, Ekonomi, İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilimsel eserleri yayınlar. 


YAZAR REHBERİ

 

YAYIM İLKELERİ

1. Dergide sosyal bilimlerle ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, inceleme, ve bildiri metinleri gibi özgün çalışmalara yer verilir.

2. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınır.

3. Derginin yayım dili İngilizce ve Türkçedir.

4. Equinox’gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır.

5. Kongre ve sempozyum bildirilerinde toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

6. Bir araştırma kurumu/kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda, söz konusu kurumun/kuruluşun ve projenin adı, varsa, tarihi ve sayısı dipnotla belirtilmelidir.

7. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde tez danışmanıtez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi Kaynakça’ya da eklenmelidir.

8. Ekinoks'un iThenticate and Turnitin hesapları vardır, makale gönderilirken intihal raporunun ayrıca eklenmesine gerek yoktur.

 

MAKALE YAZIM KURALLARI

·       Başlık

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

·       Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazarın tam adı, soyadı, unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana bilim dallarını belirtmelidirler.

·       ORCID numarası

Makalelerde yazar ORCID numarasının bulunması zorunludur. ORCID ID numarası almak için şu bağlantıya tıklayınız: https://orcid.org/register

·       Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısaca belirlemesine imkân vermelidir. Öz, 100-250 kelime arası uzunlukta ve tek paragraf olmalıdır. Özün bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca makale Türkçe olsa bile özün, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 

·       Ana Metin

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.  Çalışmada amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Bir makalede sıra ile öz, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir.

·       Şekil, tablo ve fotoğraflar: 

Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin ve tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 

·       Alıntılar: 

Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

·       Kaynak Gösterme

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada  APA sistemi esas alınmıştır.

Atıf ve kaynakçada Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme,Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (Şencan ve Doğan, 2017) adlı kitaptan ve Purdue Üniversitesinin APA Rehberi’nden yararlanılmalıdır.

 

 

Makalelerin yazımında dergimizin şablonu kullanılmalıdır. Şablonu indirmek için tıklayınız.

MAKALE ŞABLONU 

Equinox Journal of Economics Business and Political Studies does not encourage any form of plagiarism and duplicate submissions. Hence, we strongly recommend our authors to a thorough check of the article content before submitting it to our journals for publication. We request our Authors to use "plagiarism checking software" to check plagiarism prior to submission as a preliminary step, although they are not completely reliable.

Equinox will check plagiarism for all the submitted articles before publishing online. If the plagiarism is observed by editors, peer reviewers, or by the editorial staff at any stage of the publication process, it could be rejected based on the percentile of plagiarism occurred and it would be notified to author.

Authors must be honest in presenting their results and conclusions of their research. Research misconduct is harmful to knowledge. It could mislead other researchers.

Publication Ethics: The publication process at the Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is the basis of the improvement and dissemination of information objectively and respectfully. Therefore, the procedures in this process improve the quality of the studies. Peer-reviewed studies are the ones that support and materialize the scientific method. At this point, it is of utmost importance that all parties included in the publication process (authors, readers, and researchers, publishers, reviewers, and editors) comply with the standards of ethical considerations. Equinox Journal of Economics Business and Political Studies expects all parties to hold the following ethical responsibilities. iThenticate, Turnitin, or intihal.net can be used for professional plagiarism detection and prevention.
The following ethical duties and responsibilities are written in light of the guide and policies made by the Committee on Publication Ethics (COPE).Ethical Responsibilities of Authors: The authors who submit their manuscripts to the Equinox Journal of Economics Business and Political Studies are expected to comply with the following ethical responsibilities:

Author(s) must submit original studies to the journal. If they utilize or use other studies, they must make the in-text and end-text references accurately and completely. People who have not contributed to the study at the intellectual level should not be indicated as an author. If the manuscripts submitted to be published are subject of conflicting interests or relations, these must be explained. During the review process of their manuscripts, author(s) may be asked to supply raw data. In such a case, author(s) should be ready to submit such data and information to the editorial board. Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data that are used. Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if they happen to notice a mistake in their study which is in early release or publication process and to cooperate with the editors during the correction or withdrawal process. Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each submission can be made only after the previous one is completed. Author responsibilities are given in a study (e.g., adding an author, reordering of author names) cannot be changed if the review process has begun. Ethical Responsibilities of Editors: The editors of Equinox Journal of Economics Business and Political Studies should hold the following ethical responsibilities that are based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE). General duties and responsibilities: Editors are responsible for each study published in the Equinox Journal of Economics Business and Political Studies. The editors' responsibilities:

Ethical Responsibilities of Editors: The editors of Equinox Journal of Economics Business and Political Studies should hold the following ethical responsibilities that are based on the guides "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" and "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" published as open Access by Committee on Publication Ethics (COPE).
General duties and responsibilities: Editors are responsible for each study published in the Equinox Journal of Economics Business and Political Studies.
The editors' responsibilities:
Editors must make decisions taking into consideration the knowledge, skills, and expectations of all readers, researchers, and practitioners that they need. Editors must also ensure that the published studies should contribute to the literature and be original. Moreover, they must take notice of the feedback received from readers, researchers, and practitioners and provide explanatory and informative feedback.

Relationships with Authors: Editors have the following duties and responsibilities in their relations with authors:
Editors must make positive or negative decisions about the studies' importance, originality, validity, clarity in wording and suitability with the journal's aims and objectives.
Editors must take the studies that are within the scope of publication into pre-review process unless there are serious problems with the study.
Editors must not ignore positive suggestions made by reviewers unless there are serious problems with the study.
New editors, unless there are serious issues, must not change the previous editor's decisions about the studies.
"Double-Blind Review and Review Process" must be published and editors must prevent possible diversions from the defined processes.
Editors must publish an "Author's Guide" that is comprehensive enough in answering queries by authors. This guide must be updated regularly.
Authors should be provided with explanatory and informative feedback.
Relationships with Reviewers
Editors have the following duties and responsibilities in their relations with reviewers:
Editors must;
choose reviewers according to the subject of the study.
provide the information and guidance reviewers may need during the review process.
observe whether there are conflicting interests between reviewers and authors.
keep the identities of reviewers confidential in blind review.
encourage the reviewers to review the manuscript in an unbiased, scientific and objective tone.
evaluate reviewers regularly based on criteria like performance and timing.
develop practices and policies that increase the performance of reviewers.
take necessary steps to update the reviewer pool dynamically.
prevent unkind and unscientific reviews.
make effort to ensure the reviewer pool has a wide range.
Relationships with the Editorial Board:
must make sure that the members of the editorial board follow the procedures in accordance with the publication policies and guidelines, and must inform the members about the publication policies and developments. The editors must also train new members of the editorial board and provide the information they need.
Moreover, editors must
ensure that the members of the editorial board review the manuscripts in an unbiased and independent manner.
select the new members of the editorial board from those who can contribute to the journal and are qualified enough.
send manuscripts for review based on the subject of expertise of the editorial board members.
regularly communicate with the editorial board.
arrange regular meetings with the editorial board for the development of publication policies and the journal.
Relationships with the Journal's Owner and Publisher
The relationship between the editors and publisher is based on the principle of the independency of editors.
Editorial and Blind Review Processes
Editors are obliged to comply with the policies of "Blind Review and Review Process" stated in the journal's publication policies. Therefore, the editors ensure that each manuscript is reviewed in an unbiased, fair and timely manner.
Quality Assurance
Editors must make sure that articles in the journal are published in accordance with the publication policies of the journal and international standards.
Protection of Personal Information
Editors are supposed to protect the personal information related with the subjects or visuals in the studies being reviewed, and to reject the study if there is no documentation of the subjects' consent. Furthermore, editors are supposed to protect the personal information of the authors, reviewers and readers.
Encouraging Ethical Rules and Protection of Human and Animal Rights
Editors are supposed to protect human and animal rights in the studies being reviewed and must reject the experimental studies which do not have ethical and related committee’s approval about the population given in such studies.
Precautions against possible Abuse and Malpractice
Editors are supposed to take precautions against possible abuse and malpractice. They must conduct investigations meticulously and objectively in determining and evaluating complaints about such situations. They must also share the results of the investigation.
Ensuring Academic Integrity
Editors must make sure that the mistakes, inconsistencies or misdirections in studies are corrected quickly.
Protection of Intellectual Property Rights
Editors are responsible for protecting the intellectual property rights of all the articles published in the journal and the rights of the journal and author(s) in cases where these rights are violated. Also, editors must take the necessary precautions in order to prevent the content of all published articles from violating the intellectual property rights of other publications.
Constructiveness and Openness to Discussion
Editors must
pay attention to the convincing criticism about studies published in the journal and must have a constructive attitude towards such criticism.
grant the right of reply to the author(s) of the criticized study.
not ignore or exclude the study that include negative results.
Complaints: must examine the complaints from authors, reviewers or readers and respond to them in an explanatory and enlightening manner.
Political and Economic Apprehensions
Neither the owner of the journal, publisher or any other political or economical factor can influence the independent decision taking of the editors.
Conflicting Interests
Editors, acknowledging that there may be conflicting interests between reviewers and other editors, guarantee that the publication process of the manuscripts will be completed in an independent and unbiased manner.
Ethical Responsibilities of Reviewers
The fact that all manuscripts are reviewed through “Blind Review” has a direct influence on the publication quality. This process ensures confidentiality by objective and independent review. The review process at Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is carried out on the principle of double blind review. Reviewers do not contact the authors directly, and the reviews and comments are conveyed through the journal management system. In this process, the reviewer comments on the evaluation forms and full texts are assigned to the author(s) by the editor. In this context, the reviewers doing review work for Equinox Journal of Economics Business and Political Studies are supposed to bear the following ethical responsibilities:
Reviewers must
agree to review only in their subject of expertise.
review in an unbiased and confidential manner.
inform the editor of the journal if they think that they encounter conflict of interests and decline to review the manuscript during the review process.
dispose the manuscripts they have reviewed in accordance with the principle of confidentiality after the review process. Reviewers can use the final versions of the manuscripts they have reviewed only after publication.
review the manuscript objectively and only in terms of its content and ensure that nationality, gender, religious and political beliefs, and economic apprehension do not influence the review.
review the manuscript in a constructive and kind tone, avoid making personal comments including hostility, slander and insult.
review the manuscript they have agreed to review on time and in accordance with the ethical rules stated above.
Ethical Responsibilities of Publisher: the publisher of Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , is a non-profit foundation. Therefore, the Board of Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is conscious of the fact that they must observe the ethical responsibilities below and act accordingly:

Editors are responsible for all the processes that the manuscripts submitted to Equinox Journal of Economics Business and Political Studies will go through. Within this framework, ignoring the economic or political interests, the decision-makers are the editors.
The publisher undertakes to have an independent editorial decision made.
The publisher bears all the responsibility to take the precautions against scientific abuse, fraud and plagiarism.
Unethical Behavior
Should you encounter any unethical act or content in Equinox Journal of Economics Business and Political Studies apart from the ethical responsibilities listed above, please notify the journal by e-mail at siirtekinoks@gmail.com
Equinox Journal of Economics Business and Political Studies is an Open Access journal and provides immediate open access to its contents. The Journal aims to promote the development of global Open Access to scientific information and research.

Equinox Journal of Economics Business and Political Studies Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) altında çalışmaktadır.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

1. Access of their manuscripts, author(s) may be asked to supply raw data. In such a case, author(s) should be ready to submit such data and information to the editorial board.

2. Author(s) should document that they have the participants' consent and the necessary permissions related with the sharing and research/analysis of the data that are used.

3. Author(s) bears the responsibility to inform the editor of the journal or publisher if they happen to notice a mistake in their study which is in early release or publication process and to cooperate with the editors during the correction or withdrawal process.

4. Authors cannot submit their studies to multiple journals simultaneously. Each submission can be made only after the previous one is completed.

5. Author responsibilities given in a study (e.g., adding an author, reordering of author names) cannot be changed if the review process has begun.

Making efforts to meet the demand for knowledge from readers and authors,

Ensuring the continuous development of the journal,

Managing the procedures aimed to improve the quality of the studies published in the journal,

Supporting intellectual freedom and Ensuring academic integrity,

Following the procedures without making concessions on intellectual property rights and ethical standards,

Being transparent and clear in issues that require correction or explanation.

Ücretsiz

17289      17290       17291      17295   17296   17292     17286      17288    17294

17362    17456    17457    22454


Equinox Journal of Economics Business and Political Studies