Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 212 - 230 2019-08-30

Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi
An Exploration of Secondary School Teachers’ Awareness, Competency and Utilization of Web 2.0 Technologies for Educational Purposes

Feride KARACA [1] , Niyazi AKTAŞ [2]


Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin Web 2.0 uygulamalarını ne sıklıkta ve öğretim süreçlerinde hangi amaçlar doğrultusunda kullandıklarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan tarama türü anket ile ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan toplam 168 öğretmenden veriler toplanmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde Sosyal Ağlar ve Video Paylaşım Siteleri öğretmenler tarafından en çok haberdar olunan, kullanılan ve öğretmenlerin kendilerini en yeterli gördükleri Web 2.0 uygulamaları olurken, Podcast ve RSS ‘in en az kullanılan uygulamalar oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, çalışma sonuçlarına göre Web 2.0 uygulamalarının en çok iletişim, derslerle ilgili araştırma yapmak ya da dersleri destekleyici kaynak materyallere erişmek amacı ile kullanıldıkları görülmektedir. Çalışma sonuçları Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında etkili bir şekilde kullanılması için neler yapılması ve hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır.


This study has been conducted to explore frequency and the aims of secondary school teachers’ use of Web 2.0 technologies for instructional purposes. A questionnaire developed by the researchers has been used to collect data from 168 secondary school teachers. The study results indicated that the most frequently used technologies were social networking sites and video sharing sites, about which the teachers also felt most compotent in using. These technologies mostly used for communication purposes, making research about the lessons or reaching materials that support lessons. On the other hand, the least frequently used technologies were Podcast and RSS. The study results shed lights on how to use the Web 2.0 technologies effectively in educational environments. 

 • Aslan, B. (2007). Web 2.0, Teknikleri ve Uygulamaları. XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı Bildirileri kitabı içinde (ss. 351-357). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • Baran, B. Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin Web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 169, 193-208
 • Çakır, R., Tan, S., S. (2016). Development of educational applications on the social network of Facebook and its effects on students’ academic achievement. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 17(5), 1525-1546.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse U. (2010). Web 2.0 Teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. XII. Akademik Bilişim Konferans Bildirileri kitabı içinde (ss. 437-441). Muğla: Muğla Üniversitesi.
 • Dillman, D. A. (2007). Mail and internet surveys: The tailored design method (2nd ed.) Hoboken, NJ: John Wiley Co.
 • Fatih Projesi. (2017). Proje Hakkında. 11 Ağustos 2017 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden alınmıştır.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği. XII. Akademik Bilişim Konferans Bildirileri kitabı içinde (ss. 237-242). Muğla: Muğla Üniversitesi.
 • Horzum, M. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanma sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri, 7(1), 603-634
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010). Get out of MySpace!. Computers & Education, 54(3), 776-782.
 • Karaca, F., Can, G., & Yildirim, S. (2013a). A path model for technology integration into elementary school settings in Turkey. Computers & Education, 68, 353-365.
 • Karaca, F., Can, G., & Yildirim, S. (2013b). Technology utilisation in elementary schools in Turkey’s capital: a case study. Educational Studies, 39 (5), 552-567.
 • Karaca, F. (2015). Undergraduate students’ purposes of utilizing social networks: A survey research. European Journal of Research on Education, 3(2), 50-57.
 • Karaman, S. Yıldırım, S. ve Kaban, Y. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferans Bildirileri. 35-40,
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, teknikler, ilkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 2-4.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Tatlı, Z., Altınışık, D., & Akbulut, H. İ. (2016). The Impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 7(3), 659-678.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 9.Baskı, Ankara:Seçkin.
 • Yükseltürk, E., & Top, E. (2013). Web 2.0 teknolojilerinin öğretmen eğitiminde kullanımı. In Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Eds.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, 665-680. Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6342-4976
Yazar: Feride KARACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3080-5091
Yazar: Niyazi AKTAŞ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 30 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erziefd473412, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {212 - 230}, doi = {10.17556/erziefd.473412}, title = {Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARACA, Feride and AKTAŞ, Niyazi} }
APA KARACA, F , AKTAŞ, N . (2019). Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 212-230 . DOI: 10.17556/erziefd.473412
MLA KARACA, F , AKTAŞ, N . "Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 212-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/48374/473412>
Chicago KARACA, F , AKTAŞ, N . "Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 212-230
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi AU - Feride KARACA , Niyazi AKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.473412 DO - 10.17556/erziefd.473412 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 212 EP - 230 VL - 21 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.473412 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.473412 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi %A Feride KARACA , Niyazi AKTAŞ %T Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.473412 %U 10.17556/erziefd.473412
ISNAD KARACA, Feride , AKTAŞ, Niyazi . "Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2019): 212-230 . https://doi.org/10.17556/erziefd.473412
AMA KARACA F , AKTAŞ N . Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. EUJEF. 2019; 21(2): 212-230.
Vancouver KARACA F , AKTAŞ N . Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 230-212.