Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma

Yıl 2020, Cilt: 22 Sayı: 2, 415 - 430, 31.08.2020

Öz

Suça
sürüklenen ergenlerin okul iklimi algılarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya
bir büyükşehirde yer alan çocuk mahkemesine çeşitli suçlarla getirilen 18 ergen
katılmıştır. Katılımcıların üçü kadın 15’i erkektir. Katılımcıların yaşları 13
ile 17 arasında değişmektedir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar
tarafından ilgili alanyazından hareketle hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların okul iklimine ilişkin görüşlerini
değerlendirmek için nitel veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre suça sürüklenen ergenler okul ikliminin ilişkiler, öğrenme ve
öğretme, güvenlik ve kurumsal yapı boyutlarına ilişkin algılarını ifade
etmişlerdir. İlişkiler boyutunda genellikle olumlu algılar ifade edilirken, öğrenme
ve öğretme ve güvenlik boyutlarında hem olumlu hem olumsuz algılarının olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte kurumsal yapı boyutunda ifadeleri bulunan
katılımcıların çoğunun bu konuda olumsuz bir algıları olduğu görülmüştür. Elde
edilen bu bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve ruh sağlığı
alanında çalışan araştırmacı ve uygulayıcılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Anderson, E. S., ve Keith, T. Z. (1997). A longitudinal test of a model of academic success for at–risk high school students. The Journal of Educational Research, 90(5), 259-268.
 • Aslanargun, E., ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 349-368.
 • Aspy, C. B., Vesely, S. K., Ofman, R. F., Tolma, E., Rodine, S., Marshall, L. ve Fluhr, J. (2012). School-related assets and youth risk behaviors: Alcohol consumption and sexual activity. Journal of School Health, 82, 3-10.
 • Balcı, A. (2002). Etkili Okul Kuram, Uygulama ve Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Barth, R. S. (2002). The culture builder. Educational Leadership. May 2002, 7-11.
 • Berry, D., ve O'Connor, E. (2010). Behavioral risk, teacher–child relationships, and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of change. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1), 1-14.
 • Bond, L., Butter, H., Thomas, L., Carlin, J., Glover, S., Bowes, G., ve Patton, G. (2007). Social and school connectedness in early secondary school as predictors of late teenage substance use, mental health, and academic outcomes. Journal of Adolescents Health, 40(357), 9-18.
 • Borduin, C. M., ve Ronis, S. T. (2012). Individual, family, peer, and academic characteristics of female serious juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, 10(4), 386-400.
 • Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A., ve Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95(3), 570-578.
 • Brookmeyer, K. A. (2006). School, parents and youth. A multilevel, ecological analysis. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(4), 504-514.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Bülbül, S. ve Doğan, S. (2016). Suça sürüklenen çocukların durumları ve çözüm önerileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 59(31), 31-36.
 • Coleman, P. (1984). Elemantary school self-improvement through social climate enhancement: Final report. Vancouver, BE: Educational Research Institution of British Columbia.
 • Çankaya, İ. H. (2009). Okul güvenliği üzerine teorik bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 97-103.
 • Erickson, C. L. (2004). Constructing nonviolent culture in schools: The state of the science. Children and Schools, 26(2), 102-116.
 • Decker, D. M., Dona, D. P. ve Christenson, S. L. (2007). Behaviorally at-risk African American students: The importance of student–teacher relationships for student outcomes. Journal of School Psychology, 45(1), 83-109.
 • Green, R. L. (2009). Practicing the art of leadership: A problem-based approach to implementing the ISLLC standards. New York: NY: Allyn& Bacon.
 • Kaplan, L. S. ve Geoffray, K. E. (1990). Enhancing the school climate. New oppurtunities for the counselor. School Counselor, 38, 7-12.
 • Katsiyannis, A., Ryan, J. B., Zhang, D. ve Spann, A. (2008). Juvenile delinquency and recidivism: The impact of academic achievement. Reading & Writing Quarterly, 24(2), 177-196.
 • Kim, H. S. ve Kim, H. S. (2008). The impact of family violence, family functioning, and parental partner dynamics on Korean juvenile delinquency. Child Psychiatry and Human Development, 39(4), 439-453.
 • Lerner, J. V., Phelps, E., Forman, Y. ve Bowers, E. P. (2009). Positive youth development. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds.). Handbook of Adolescent Psychology (3rd ed., pp. 524-558). Hoboken, N.J: Wiley.
 • Loukas, A. (2007). What is school climate? Leadership Compass, 5(1), 1-5.
 • Mabie, G. E. (2003). Making schools safe for the 21st century: An interview with Ronald D. Stephens. Educational Forum, 67, 156-162.
 • Marshall, M. L. (2003). Examining School Climate: Defining factors and educational influences center of research on school safety, school climate and classroom management, Doctoral Dissertation, Georgia State University.
 • Mason, T. Y. (2005). The inital impact of a new middle school principal on school climate. Doctoral Dissertation, Capella University Graduate School, Ann Arbor, MI.
 • Moos, R. H. ve Moos, B. S. (1978). Classroom social climate and student absences and grades. Journal of Educational Psychology, 70(2), 263-274.
 • Opdenakker, M. ve Damme, J. V. (2006). Do school context, student composition and school leadership affect school practice and outcomes in secondary education? British Educational Research Journal, 33(2), 179-206.
 • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.
 • Reaves, S., McMahon, S. D., Duffy, S. N. ve Ruiz, L. (2018). The test of time: A meta-analytic review of the relation between school climate and problem behavior. Aggression and Violent Behavior, 39, 100-108.
 • Reece, L. P. ve Russel, S. (2001). Creating school climates that prevent school violence. Clearing House, 73(3), 155-163.
 • Rubin, R. (2001). Alternative programs: beyond either/or. The Safety Zone, 3(1-4), 7-10.
 • Sackney, L. (1996). Enhancing school learning climate: Theory, research and practice. Saskatoon: SSTA Research Centre Report 180, Department of Educational Administration, University of Saskactheewan.
 • Sander, J. B., Sharkey, J. D., Olivarri, R., Tanigawa, D. A. ve Mauseth, T. (2010). A qualitative study of juvenile offenders, student engagement, and interpersonal relationships: Implications for research directions and preventionist approaches. Journal of Educational and Psychological Consultation, 20(4), 288-315.
 • Scoot, N. M. (2002). Let’s keep our quality school principals on the job. High School Journal, 86(2), 174-185.
 • Steffgen, G., Recchia, S. ve Viechtbauer, W. (2013). The link between school climate and violence in school: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 18(2), 300-309.
 • Steınberg, L. (2007). Adolescence (6th ed.). McGrawHill.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S. ve Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.
 • Türnüklü A. ve Yıldız, V. 2002. Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri (II), Çağdaş Eğitim, 285, 32-36.
 • Van Acker, R., Grant, S. H. ve Henry, D. (1996). Teacher and student behavior as a function of risk for aggression. Education and Treatment of Children, 316-334.
 • Yaman, E., Eroğlu, Y. ve Peker, A. (2011). Başa Çıkma Stratejileri ile Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Zimmerman, M. A. ve Schmeelk‐Cone, K. H. (2003). A longitudinal analysis of adolescent substance use and school motivation among African American youth. Journal of Research on Adolescence, 13(2), 185-210
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Zorbaz 0000-0002-1744-4711

Seval Kızıldağ 0000-0002-3357-7186

Selen Demirtaş-zorbaz 0000-0003-0040-9095

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 9 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 22 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Zorbaz, O., Kızıldağ, S., & Demirtaş-zorbaz, S. (2020). Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 415-430. https://doi.org/10.17556/erziefd.634224