Yıl 2014, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 167 - 183 2015-01-09

Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?
Uzaktan Eğitim Liselere mi İniyor?

Ömer BİLEN [1] , Faruk DEMİR [2] , Selçuk KARAMAN [3] , Yüksel GÖKTAŞ [4]


In this study, practical courses taught face to face with Vocational Open Education High Schools being given by the method of distance education have been investigated. Validity and reliability studies were conducted and data were collected and analyzed  through qualitative and quantitative data collection tools for the levels of achievement and satisfaction. T-test and content analysis methods were used to analyze the data. The findings of the study have showed that there are significant differences between the two groups in favor of the experimental group in terms of each student's academic achievement gap. In this study, it has been revealed that the participants have high levels of satisfaction associated with the application and they have positive assessments regarding the strengths and weaknesses of distance education.

Bu çalışmada, Mesleki Açık Öğretim Liselerinde yüz yüze okutulan uygulamalı derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan, nitel ve nicel veri toplama araçlarıyla başarı ve memnuniyet düzeylerine ilişkin veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde t-Testi ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; her iki gruptaki öğrencilerin akademik başarıları arasında, deney grubu lehine anlamlı farkların bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışma, katılımcıların uygulama ile ilgili memnuniyet düzeylerinin yüksek, uzaktan eğitimin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin değerlendirmelerinin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Anderson, G. (1999). Fundementals of educational research. Second edition. Routledge Falmer. London and New York.
 • Aslantürk, O. (2002). Bir Web tabanlı uzaktan eğitim sisteminin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi. Yayımlanmamış yüksek mühendislik tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, C. H. (2002, Eylül). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir.
 • Boyacı, A. (2000). Distance education as a challenging concept in sociology. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 1(2)
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. PegemA Yayıncılık. Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Chan, K. C., Shum, C. & Wright, D. J. (1997). Class attendance and student performance in principles of finance. Financial Practice and Education, 7, 58-65.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design. Second edition. Sage publications.London.
 • Dick, G. N., Case, T.,L. ve Burns, O. M. (2001, Aralık). Adopting distance education what do the students think?, Proceeding of The International Academy for Informational Management (IAIM) Annual Conferance: International conferance on Informatics Education & Research (ICIER), 14-16 Aralık, New Orleans, LA.
 • Durden, G. C. & Ellis, L.V. (1995). The effects of attendance on student learning in principles of economics. American Economic Review, 85, (2), 343-346.
 • Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı yayınları. Ankara
 • Fraenkel, J. R. &Wallen, N.E. (2000). How to Design and Evaluate Research in Education (4th Edt.). London: McGrawHill.
 • Griswold, P. A. & Patterson, J.W. (1998). Longitudinal patterns of school success among academically high and low risk tenth graders. (ED 428088). İnternet'ten 7 Mayıs 2007'de ERIC (Education Resources Information Center) veritabanından alınmıştır.
 • Karataş, S. (2006). Deneyim eşitliğine dayalı internet temelli ve yüz yüze öğrenme sistemlerinin öğrencibaşarısı açısından karşılaştırılması,GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3(2006)13- 132.
 • Keegan, D. J. (1980). On defining distance education. Distance Education, 1(1), 13-36.
 • McMillan, J.H. &Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry (7th Edition).London: Pearson.
 • Razon. N. (1987). Okul öncesi çocukta sık rastlanan uyum ve davranış sorunlarından bazıları ve anaokulunda çözüm önerileri. Ya-Pa 5. Okul Öncesi Egitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara. s.73.
 • Romer, D. (1993). Do students go to class? Should they? The Journal of Economic Perspectives, 7(3), 167-174.
 • Simonson, M. (1999). Equivalency theory and distance education. TechTrends, 43(5), 5–8.
 • Simonson, M., Schlosser, C., & Hanson, D. (1999). Theory and distance education: A new discussion. American Journal of Distance Education, 13(1), 60-75.
 • Şimşek,N.(2007). Uzaktan eğitimde sistem entegrasyonu geliştirilmesi ve uygulanması projesi kesin raporu (Prj.Rap.No.2004-00-00-044) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi.
 • Walberg, H. J. (1984). Families as partners in educational productivity. Phi delta kappan, 65(6), 397-400.
 • Yıldırım, A .& Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer BİLEN

Yazar: Faruk DEMİR

Yazar: Selçuk KARAMAN

Yazar: Yüksel GÖKTAŞ

Tarihler

Kabul Tarihi : 15 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2015

Bibtex @ { erziefd80405, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {167 - 183}, doi = {10.17556/jef.69810}, title = {Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?}, key = {cite}, author = {Bilen, Ömer and Demir, Faruk and Karaman, Selçuk and Göktaş, Yüksel} }
APA Bilen, Ö , Demir, F , Karaman, S , Göktaş, Y . (2015). Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools? . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 167-183 . DOI: 10.17556/jef.69810
MLA Bilen, Ö , Demir, F , Karaman, S , Göktaş, Y . "Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 167-183 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/6014/80405>
Chicago Bilen, Ö , Demir, F , Karaman, S , Göktaş, Y . "Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 167-183
RIS TY - JOUR T1 - Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools? AU - Ömer Bilen , Faruk Demir , Selçuk Karaman , Yüksel Göktaş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17556/jef.69810 DO - 10.17556/jef.69810 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 183 VL - 16 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/jef.69810 UR - https://doi.org/10.17556/jef.69810 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools? %A Ömer Bilen , Faruk Demir , Selçuk Karaman , Yüksel Göktaş %T Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools? %D 2015 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 16 %N 2 %R doi: 10.17556/jef.69810 %U 10.17556/jef.69810
ISNAD Bilen, Ömer , Demir, Faruk , Karaman, Selçuk , Göktaş, Yüksel . "Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ocak 2015): 167-183 . https://doi.org/10.17556/jef.69810
AMA Bilen Ö , Demir F , Karaman S , Göktaş Y . Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?. EUJEF. 2015; 16(2): 167-183.
Vancouver Bilen Ö , Demir F , Karaman S , Göktaş Y . Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 16(2): 167-183.
IEEE Ö. Bilen , F. Demir , S. Karaman ve Y. Göktaş , "Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 167-183, Oca. 2015, doi:10.17556/jef.69810