ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-7637 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |


ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) altı ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iletişim, işletme, ilahiyat, sosyal hizmet, sanat, şehir, tarih, toplum, yönetim ve yöntembilim alanlarında akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Makale Son Gönderim Tarihleri

Nisan Sayısı: 15 Şubat    Ekim Sayısı: 15 Ağustos

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 2717-7637 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi


ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) altı ayda bir elektronik olarak yayımlanan, erişime açık, çift-taraflı kör hakemli bir dergidir.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAM Dergisi) Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iletişim, işletme, ilahiyat, sosyal hizmet, sanat, şehir, tarih, toplum, yönetim ve yöntembilim alanlarında akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir.

Makale Son Gönderim Tarihleri

Nisan Sayısı: 15 Şubat    Ekim Sayısı: 15 Ağustos