Amaç ve Kapsam

Eskişehir Tıp Dergisi, uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün klinik, deneysel ve temel araştırmaları, derlemeleri, olgu sunumlarını, editoryel yorumları ve editöre mektupları yayınlamayı amaçlamaktadır. Yapılan yayınlar dergimiz aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilim ortamlarına duyurularak, bilimsel iletişime ve gelişime katkı sağlayacaktır.Eskişehir Tıp Dergisi, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. 3 sayı halinde (Mart, Temmuz, Kasım) elektronik ortamda yayınlanır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz, Türkiye’de ve dünyada temel tıp bilimleri, klinik bilimler ve sağlık bilimleri üzerine; bağımsız, önyargısız, çift kör hakemlik ilkelerine uyarak yayın yapmaktadır.

Dergimizin yayın kabulü ve yayınlama aşamaları kesinlikle ücretsizdir. Hiçbir aşamada yazardan veya kurumundan ücret istenmeyecektir.