Açık Erişim Politikası

Bu, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, Eskisehir Medical Journal'daki makalelerin tam metinlerini yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya tam metinlerine bağlantı verebilir. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) açık erişim tanımına uygundur.

BOAI, 1 – 2 Aralık 2001 tarihlerinde Açık Toplum Enstitüsü (OSI) tarafından Budapeşte'de düzenlenen bir toplantıdan doğdu. Toplantının amacı, tüm akademik alanlardaki araştırma makalelerinin internette ücretsiz olarak erişilebilir hale getirilmesine yönelik uluslararası çabadaki ilerlemeyi hızlandırmaktı. . Katılımcılar birçok bakış açısını, birçok akademik disiplini, birçok ulusu temsil ettiler ve açık erişim hareketini oluşturan devam eden girişimlerin birçoğunu deneyimlemek zorunda kaldılar. Budapeşte'de daha geniş, daha derin ve daha hızlı başarı elde etmek için birlikte çalışabilecek girişimleri nasıl ayıracaklarını araştırdılar. Araştırmanın, araştırmacıların ve araştırmayı destekleyen kurum ve toplumların çıkarlarına hizmet etmek için en etkili ve uygun maliyetli stratejileri araştırdılar. Son olarak, OSI ve diğer vakıfların açık erişime geçişe yardımcı olmak ve açık erişim yayıncılığını ekonomik olarak kendi kendini idame ettiren hale getirmek için kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini araştırdılar. Sonuç, Budapeşte Açık Erişim Girişimidir. Aynı anda bir ilke beyanı, bir strateji beyanı ve bir taahhüt beyanıdır.