İntihal Politikası

COPE'nin intihal ile ilgili tüm şart ve koşullarını kabul ediyoruz ve herhangi bir intihal girişiminin, ikna edici kanıtlar eşliğinde dikkatimize sunulması durumunda, COPE'da belirlenen akış şemaları ve iş akışlarına göre hareket ediyoruz.
Tüm gönderiler İntihal yazılımı (iThenticate™) ile kabul Sonrası kontrol edilecektir:
Benzerlik oranı toplamda %20'nin üzerinde olan makaleler düzeltilmek üzere yazarına geri gönderilecektir. Kaynaklar bölümü ve 3 kelimeden az olan benzerlikler dikkate alınmayacaktır. Bazı yazılarda, gereç ve yöntem bölümlerindeki benzerlikler editör kararına göre dikkate almayabilir.