Dergi Kurulları

Eskişehir Şehir Hastanesi Adına Dergi Sahibi

Doç. Dr. Mustafa Sungur, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir

Baş Editör

Doç. Dr. Yıldırım Gültekin, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Eskişehir

Editör Yardımcıları

Uzm. Dr. Gülgün Uncu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Zühal Kaltuş, Eskişehir Şehir Hastanesi, Farmakoloji Kliniği, Eskişehir

Editör Kurulu

Dahili Bilimler Alan Editörleri

Prof. Dr. Selma Metintaş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir
Doç. Dr. Zeynep Özözen Ayas, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Fulya Bakılan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Özge Turgay Yıldırım, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Zeynep Irmak Kaya, Eskişehir Şehir Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Sevgi Yimenicioğlu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Eskişehir


Cerrahi Bilimler Alan Editörleri

Doç. Dr. Aykut Aykaç, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Murat Özgür Kılıç, Eskişehir Şehir Hastanesi, Genel ve Onkolojik Cerrahi Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Mustafa Sungur, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir
Dr. Öğr. Üyesi Demet Laflı Tunay, Çukurova Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ayyıldız, Eskişehir Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Eskişehir
Op. Dr. Mehmet Erhan Aydın, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Fatih Alper Ayyıldız, Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir
Op. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, Eskişehir Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir
Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Eskişehir
Op. Dr. Mehmet Emin Şahin, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Eskişehir Uzm. Dr. Ayşegül Turgay, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İrlanda
Uzm. Dr. Göknur Yıldız, Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, EskişehirTemel Tıp Bilimleri Alan Editörü

Uzm. Dr. Ali Uncu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Eskişehir


Sağlık Bilimleri Alan Editörü

Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Eskişehir


Hemşirelik Bilimleri Alan Editörü

Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Baki Adapınar, Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Eskişehir
Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir
Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Prof. Dr. Vural Fidan, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Eskişehir
Prof. Dr. Aylin Yıldırır, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Doç. Dr. Fatih Aydın, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. Sadettin Selçuk Baysal, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Doç. Dr. Şenol Bekmez, University Of Toronto, The Hospital For Sick Children, Division Of Orthopaedics, Canada
Doç. Dr. Ayşe Ekim, Özel Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Eskişehir
Doç. Dr. M. Cüneyd Günay, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Doç. Dr. Coşkun Kaya, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği
Doç. Dr. Filiz Baloğlu Kaya, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir
Doç. Dr. Kaan Okyay, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Dr. Öğr. Üyesi Ercan Akşit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
Dr. Öğr. Üyesi Özge Senem Yücel Çiçek, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
Uzm. Dr. Özlem Yüksel Aksoy, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Kliniği, Kayseri
Uzm. Dr. Cafer Balcı, Eskişehir Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği
Op. Dr. Murat Baloğlu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Buse Özer Bekmez, University Of Toronto, The Hospital For Sick Children, Division Of Neonatology, Canada
Op. Dr. Ehad Gökçe, Donauisar Klinikum, Klinik Für Gynäkologie Und Geburtshilfe, Germany
Uzm. Dr. Şeyhmus Kaya, Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Duygu Arslan Mehdiyev, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
Uzm. Dr. Merthan Tunay, Sağlık Bakanlığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana
Uzm. Dr. Pınar Uzun Uslu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir


İstatistik Editörü

Prof. Dr. Selim Yıldırım, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Yabancı Dil Editörü

Uzm. Dr. Ayşegül Turgay, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İrlanda