Dergi Kurulları

Eskişehir Şehir Hastanesi Adına Dergi Sahibi Başhekim

Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ

Baş Editör

Doç. Dr. Özge TURGAY YILDIRIM

Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Uzm. Dr. Gülgün UNCU, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Zeynep ÖZÖZEN AYAS, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Editör Kurulu

DAHİLİ BİLİMLER ALAN EDİTÖRLERİ

Uzm. Dr. Anıl UÇAN, Eskişehir Şehir Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Pınar UZUN USLU, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Mehmet ÖZGEYİK, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Sevgi YİMENİCİOĞLU, Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Müfide OKAY ÖZGEYİK, Eskişehir Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Fulya BAKILAN, Eskişehir Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Duygu ARSLAN MEHDİYEV, Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir


CERRAHİ BİLİMLER ALAN EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Vural FİDAN, Eskişehir Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Eskişehir

Doç. Dr. Murat Özgür KILIÇ, Eskişehir Şehir Hastanesi, Genel ve Onkolojik Cerrahi Kliniği, Eskişehir

Dr. Öğr. Üyesi Demet LAFLI TUNAY, Çukurova Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Öğr. Gör. Dr. Ayşe AYYILDIZ, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı, Eskişehir

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Emin ÇANAKÇI, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Uzm. Dr. Şeyhmus KAYA, Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Göknur YILDIZ, Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir

Uzm. Dr. Ayşegül TURGAY, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İrlanda

Uzm. Dr. İbrahim Çağrı KAYA, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, EskişehirTEMEL TIP BİLİMLERİ ALAN EDİTÖRÜ

Dr. Ali UNCU, Eskişehir Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Eskişehir


SAĞLIK BİLİMLERİ ALAN EDİTÖRÜ

Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Eskişehir


HEMŞİRELİK BİLİMLERİ ALAN EDİTÖRÜ

Uzm. Hem. Dilek ŞAYIK, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eğitim Birimi, Eskişehir


Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Uğur BİLGE, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Türkiye

Prof. Dr. Aylin YILDIRIR, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Prof. Dr. Oğuz Osman ERDİNÇ, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK ADAPINAR, Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Baki ADAPINAR, Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Doç. Dr. Kaan OKYAY, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Doç. Dr. Sadettin Selçuk BAYSAL, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. M. Cüneyd GÜNAY, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Doç. Dr. Ayşe EKİM, Eskişehir Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Eskişehir

Dr. Öğr. Üyesi Ercan AKŞİT, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Özge Senem YÜCEL ÇİÇEK, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Filiz BALOĞLU KAYA, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Dr. Özlem Yüksel AKSOY, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Dr. Merthan TUNAY, Sağlık Bakanlığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Türkiye

Dr. Şenol BEKMEZ, University of Toronto, The Hospital for Sick Children, Division of Orthopaedics, Canada

Dr. Buse ÖZER BEKMEZ, University of Toronto, The Hospital for Sick Children, Division of Neonatology, Canada

Dr. Ehad GÖKÇE, Donauisar Klinikum, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Germany

Dr. Coşkun KAYA, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir

Dr. Cafer BALCI, Eskişehir Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Eskişehir

İstatistik Editörü

Prof. Dr. Selim YILDIRIM, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Yabancı Dil Editörü

Uzm. Dr. Ayşegül TURGAY, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İrlanda