Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 647 - 655 2020-03-23

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)

Dilek KIRNIK [1] , Ezlam SUSAM [2] , Ramazan ÖZBEK [3]


Eğitime yönelik yapılan güncel yaklaşımlar öğretmenlik mesleğinin gelişmesini sağlamıştır. Artık toplumda öğretmenlik mesleği her üniversite mezunu birey tarafından yapılabilecek bir meslek olarak görülmemektedir. Çünkü bir toplumu geliştiren temel unsurlardan biri eğitim; eğitimin temel unsurlarından biri olan öğretmenlik ihtisaslık gerektiren bir meslektir. Bu sebeple farklı branşlarda lisans eğitimi almış ancak öğretmen olmak isteyen kişilere pedagojik formasyon eğitimi verilmektedir. Toplumun medeniyet seviyesine ulaşmasını sağlayan öğretmenlerin kanunlarla belirlenen “genel kültür, özel alan bilgisi ve pedagojik formasyona sahip olmak” gibi niteliklerin yanında mesleğe yönelik tutumlarını belirlemek önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmada betimsel yöntem kapsamında tarama metodu kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin anket formuna vermiş oldukları cevaplar puanlandırıldıktan sonra, bu veriler istatistik programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ölçeğin sevgi ve değer boyutunda ön test lehine farklılık bulunmuştur.  Ölçeğin uyum boyutunda ise bir farklılık tespit edilmemiştir.

Pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleği, mesleki tutum
 • Aydın, R. (2009). Türkiye’de öğretmen sorunları açısından milli eğitim şuraları’nın değerlendirilmesi (1980–2000). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 199-237.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44, 2, 223-246.
 • Büyüköztürk, Ş.(2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik çalışması).Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
 • Dalgıç, G.,Doyran, F. ve Vatanartıran, S. (2012). Ücretli öğretmenlerin, katıldıkları pedagojik formasyon programına ilişkin deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (11): 39-54.
 • Demirtaş, H. ve Kırbaç, M. (2016). Pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 138-152.
 • Dündar, H. ve Karaca, E.T. (2013). Formasyon öğrencilerinin ‘Pedagojik Formasyon Programı’na ilişkin sahip oldukları metaforlar. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 19-34.
 • Eraslan, L ve Çakıcı, D.(2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kartal, T. ve Afacan, Ö. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 76-96.
 • Kiraz, Z. ve Dursun, F. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının aldıkları eğitime ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1008-1028
 • Özkan, H. H., (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (sdü örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29- 48.
 • Taneri, P.O. (2016). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkında görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 997-1014.
 • YÖK Yönetmelik (2014), https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspxErişimTarihi:21.01.2019
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7261-7259
Yazar: Dilek KIRNIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8942-7590
Yazar: Ezlam SUSAM
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6228-1624
Yazar: Ramazan ÖZBEK
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder567070, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {647 - 655}, doi = {10.17755/esosder.567070}, title = {PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)}, key = {cite}, author = {KIRNIK, Dilek and SUSAM, Ezlam and ÖZBEK, Ramazan} }
APA KIRNIK, D , SUSAM, E , ÖZBEK, R . (2020). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 647-655 . DOI: 10.17755/esosder.567070
MLA KIRNIK, D , SUSAM, E , ÖZBEK, R . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 647-655 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/567070>
Chicago KIRNIK, D , SUSAM, E , ÖZBEK, R . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 647-655
RIS TY - JOUR T1 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği) AU - Dilek KIRNIK , Ezlam SUSAM , Ramazan ÖZBEK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.567070 DO - 10.17755/esosder.567070 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 647 EP - 655 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.567070 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.567070 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği) %A Dilek KIRNIK , Ezlam SUSAM , Ramazan ÖZBEK %T PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.567070 %U 10.17755/esosder.567070
ISNAD KIRNIK, Dilek , SUSAM, Ezlam , ÖZBEK, Ramazan . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 647-655 . https://doi.org/10.17755/esosder.567070
AMA KIRNIK D , SUSAM E , ÖZBEK R . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 647-655.
Vancouver KIRNIK D , SUSAM E , ÖZBEK R . PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUMUNA ETKİSİ (Malatya İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 655-647.