Cilt: 19 - Sayı: 2, 1.06.2010

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

7. TAM SERAMİK MATERYALLERİNİN BİYOUYUMLULUĞUNUN MTT TESTİ İLE İNCELENMESİ

Tez Özeti