Cilt: 19 Sayı: 2, 1.06.2010

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

 

7. TAM SERAMİK MATERYALLERİNİN BİYOUYUMLULUĞUNUN MTT TESTİ İLE İNCELENMESİ

Tez Özeti