Cilt: 29 Sayı: 3, 30.11.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Derleme

Olgu Sunumu

Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Elçin BALCI Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Halk Sağlığı, Halk Sağlığı (Diğer)
Doç. Dr. Zuhal ÖNDER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Parazitoloji
Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi Munevver BARAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Özge ÖNDER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ 0000-0002-0515-9286
Histoloji ve Embriyoloji
Veteriner İç Hastalıkları
Arş. Gör. Gökhan SARP Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD. 0000-0002-5544-6726
Eczacılık ve İlaç Bilimleri, Analitik Kimya, Elektroanalitik Kimya