e-ISSN: 2791-6790
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Film Araştırmaları Derneği
Kapak Resmi
 

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, yılda 2 sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan hakemli bir dergidir.

📌 Dergiye gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
📌 Dergi,  sadece sinema alanıyla ilgili akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin kapsamı dışana giren makaleler kabul edilmemektedir.
📌 İthenticate intihal programı ile taranmakta ve benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
📌 Dergide çift taraflı kör hakemlik politikası izlenmektedir.
📌 Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Türk Sineması üzerine yapılan akademik çalışmaların yanı sıra dünya sineması üzerine de akademik çalışmaların değerlendirildiği Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak sinema alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, EuroPub Database, CiteFactor, Asos Index, Advanced Sciences İndex, The Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Institute of Organized Research (I2OR) ve Academic Resource Index (ResearchBib)veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi TR Dizin'e başvurmuş olup, izleme sürecindedir.


Yazıların ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3 gün
Yazıların gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün
Makalenin yayınlandığı ortalama süre: 90 gün

Dergiye makale gönderimi sürekli açıktır.