e-ISSN: 2791-6790
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Film Araştırmaları Derneği
Kapak Resmi
       

Türkiye Film Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan Türkiye Film Araştırmaları Dergisi yılda 2 (iki) kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan "HAKEMLİ" bir dergidir. Makaleler iki kör hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanabilmesi için iki hakemin de olumlu rapor vermezi gerekmektedir. Sadece sinema alanıyla ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı bilimsel nitelikte bir dergidir. Türk Sineması üzerine yapılan akademik çalışmaların yanı sıra dünya sineması üzerine de akademik çalışmaların değerlendirildiği Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak sinema alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi, CiteFactor, Asos Index, Advanced Sciences İndex, The Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Institute of Organized Research (I2OR) ve Academic Resource Index (ResearchBib)veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Makale yüklenirken dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır: Sisteme yüklenecek makalelerin, örnek makale şablonu üzerinden hazırlanmış olması gerekmektedir. Makalelerde kullanılacak metin içi tüm referanslar/atıflar ve bibliyografya APA 6'ya uygun olarak ve MS Word referans yönetim sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır. Bu hususlara uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi TR Dizin'e başvurmuş olup, izleme sürecindedir.

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

Söyleşi

2. Abdülhamit Güler ile söyleşi

Söyleşi

4. Oğuzhan Ejderoğlu ile söyleşi

Dergiye makale gönderimi sürekli açıktır.