Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YEREL HALKIN YÖRESEL MUTFAK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR AB PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 11 - 21, 15.04.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.410102

Öz

Türkiye’nin adaylık süreciyle birlikte AB projeleri gündemde sıkça yer alır hale gelmektedir. Birliğe üye veya aday ülkelerdeki hedef bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen bu projeler ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, hedef bölgelerde kapasite geliştirmek, yaşam koşulları ve çevre kalitesini artırmak ve bölgelerde bulunan kültürel değerlerdeki bozulmayı minimuma indirmek hedeflenmektedir. Bu çalışmada kültürel değerler kapsamında Zile ilçesindeki yöresel yemeklerin sürdürülebilirliği ve somut kültürel miras öğelerine dönüştürülmesi bağlamında yürütülen bir AB projesinin genel değerlendirilmesine yer verilmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek benzer AB projelerine yol göstermektir. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki yöresel yemeklerin ticarileştirilmesi bağlamında büyük porsiyonlarda hazırlanması konusunda yerel halk gerekli bilgi donanımına ve teknik beceriye sahip bulunmamaktadır. Bu anlamda yerel halka yöresel yemekler konusunda gerekli olan bilgi ve teknik becerilerin kazandırılmasında AB projeleri önemli bir fırsattır.

Kaynakça

  • Akman, M. ve Mete, M. (1988). Türk ve Dünya Mutfakları. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.Altundağ,Ö. Ö. (2016). Obezitede Ağırlık Yöntemi ve Diyet Yaklaşımları. M. Tayfur ve B. Çiçek (editörler), Beslenme ve Diyetetik (s.71-82), Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti.Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (2006). Anadolu Turizmi Araştırması. Ankara.Aydoğdu, A. ve Duman, S. (2017). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 1-23.Boddy, D. & Buchanan, D. A. (1986). Managing New Technology. Oxford: Basil Blackwell Ltd.Finch, F. (1976). A Concise Encyclopedia of Management Techniques. London: William Heinemann Ltd.http://www.argbilisim.com/ik/mutfakegitim.html [Erişim Tarihi: 11.03.2008].http://www.cfcu.gov.tr [Erişim Tarihi: 10.03.2008].http://www.zile.gov.tr/nufus [Erişim Tarihi: 28.03.2018].Koç, İ. (2006). Hititler. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.Kotler, M., Thomas, A. and Monroe, J. (1999). Destination Marketing in the United States: Benchmarks and Best Practices. White Paper. Kotler Marketing Group. Mussmann, K. D. ve Pahalı, C. (1997). Konaklama Tesislerinde Mutfak Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Yayınları, Yayın No: 397.Plunket, R. W. (1980). Supervision: The Direction of People at Work. Homewood (Illinois): Wm.C. Inc.Thomason, G. A. (1981). Textbook of Personnel Management. London: Institute of Personnel Management.Scanlon, N. (1993). Restaurant Management. New York: Van Nostrand Reinhold.UNWTO (2014). UNWTO Tourism Highlights. [Online] https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226. [Erişim Tarihi: 28.03.2018].

Evaluation of An EU Project on the Awareness of Local People about Local Cuisine

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 11 - 21, 15.04.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.410102

Öz

An EU Project with Turkey’s membership process has begun to take part more frequently on the agenda. The main objectives of the Projects carried out to contribute to the economic and social development of the target regions in the member or candidate countries of the EU are to reduce interregional differences in terms of development, to improve capacity in the regions, to increase living conditions and environmental quality and to minimize cultural degeneration. This study includes the general evaluation of the EU Project carried out the sustainability of local foods in the Zile and transforming of these foods into intangible cultural heritage assets in the context of cultural values. The aim of this study is to lead the way similar projects will be carried out in different regions of Turkey. The results reveal that local people do not have enough idea and technical skill about preparing large portions of foods in the context of commercialization of local food. EU projects are an important opportunity in order to bring local people in necessary knowledge and technical skills about local foods.

Kaynakça

  • Akman, M. ve Mete, M. (1988). Türk ve Dünya Mutfakları. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.Altundağ,Ö. Ö. (2016). Obezitede Ağırlık Yöntemi ve Diyet Yaklaşımları. M. Tayfur ve B. Çiçek (editörler), Beslenme ve Diyetetik (s.71-82), Ankara: Hatipoğlu Basım ve Yayım San. Tic. Ltd. Şti.Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (2006). Anadolu Turizmi Araştırması. Ankara.Aydoğdu, A. ve Duman, S. (2017). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi: Kastamonu örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1), 1-23.Boddy, D. & Buchanan, D. A. (1986). Managing New Technology. Oxford: Basil Blackwell Ltd.Finch, F. (1976). A Concise Encyclopedia of Management Techniques. London: William Heinemann Ltd.http://www.argbilisim.com/ik/mutfakegitim.html [Erişim Tarihi: 11.03.2008].http://www.cfcu.gov.tr [Erişim Tarihi: 10.03.2008].http://www.zile.gov.tr/nufus [Erişim Tarihi: 28.03.2018].Koç, İ. (2006). Hititler. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.Kotler, M., Thomas, A. and Monroe, J. (1999). Destination Marketing in the United States: Benchmarks and Best Practices. White Paper. Kotler Marketing Group. Mussmann, K. D. ve Pahalı, C. (1997). Konaklama Tesislerinde Mutfak Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Yayınları, Yayın No: 397.Plunket, R. W. (1980). Supervision: The Direction of People at Work. Homewood (Illinois): Wm.C. Inc.Thomason, G. A. (1981). Textbook of Personnel Management. London: Institute of Personnel Management.Scanlon, N. (1993). Restaurant Management. New York: Van Nostrand Reinhold.UNWTO (2014). UNWTO Tourism Highlights. [Online] https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226. [Erişim Tarihi: 28.03.2018].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurettin AYAZ

0000-0003-2117-2015
Türkiye


Mehmet GÜLLÜ

0000-0001-6060-1842

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 29 Mart 2018
Kabul Tarihi 11 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ayaz, N. & Güllü, M. (2018). YEREL HALKIN YÖRESEL MUTFAK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR AB PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 2 (1) , 11-21 . DOI: 10.32958/gastoria.410102