Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 861 - 871, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.571657

Öz

Gastronomi yerleşikler ve bölgeyi ziyaret eden turistler arasında önemli bir bağ oluşturmasının yanı sıra somut olmayan kültürel değerlerin de aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Gastronomi turizmi kapsamında yiyecekler, bölgeye turistlerin gelmesi için önemli bir çekim unsuru hatta başlı başına bir destinasyon tercihi olabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kimliğin unsurlarını taşıyan yiyeceklerin coğrafi işaret alarak tescillenmesi destinasyonun gastronomi imajını güçlendirmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda araştırma Akdeniz bölgesinde bulunan ve www.tripadvisor.com’a göre takip edilen yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Aksoy, M., & Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 79-89.
 • Boniface, P. Tasting tourism: travelling for food and drink. Routledge, 2003 Edition, London, 122.
 • Dikici, A., Koluman, A., & Aktaş, R. K. (2013). Gıdaların coğrafi işaretlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 136-138.
 • Doğan, B. (2015). Coğrafi işaret korumasının gelişmekte olan ülkeler için önemi. E-Journal of New World Sciences Academy, 58-75.
 • Durlu-Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., & Can, A. (2013). Sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinde coğrafi işaretlemenin rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13-20.
 • Education at a Glance - OECD. (2016)., 17.
 • Esen, Ş. (2016). Bir farklılaşma stratejisi olarak coğrafi işaretler ve türkiye incelemesi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 447-464.
 • Gökovalı, Ü. (2017). Coğrafi işaretler ve ekonomik etkileri: türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 141-160.
 • Hazarhun, E., & Tepeci, M. (2018). Coğrafi işarete sahip olan yöresel ürün ve yemeklerin manisa'nın gastronomi turizminin gelişimine katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 371-389.
 • Karaca, O. B. (2016). Geleneksel peynirlerimizin gastronomi turizmindeki önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 187-39.
 • Long, L. M. (2004). Culinary tourism: exploring the other through food. Kentucky: University of Kentucky Press.
 • Mercan, Ş. O., & Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 67-94.
 • Orhan, A. (2012). Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde “coğrafi işaretlerin” kullanımı: "izmit pişmaniyesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 243-254.
 • Pyo, S. S., Uysal, M., & McLellan, R. W. (1991). A linear expenditure model for tourism demand. Annals of Tourism Research.
 • Sanchez-Canizares, S. M., & López-Guzmán, T. (2011). Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 229-245.
 • Shenoy, S. S. (2005). Food tourism and the culinary tourist ((Doctoral dissertation).
 • Sistem Patent. https://www.sistempatent.com.tr/cografi-isaret-nedir.aspx adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • Suratno, B.,Protection of geographical indications. (2004) IP Management Review , 87-93.
 • Şahin, A., & Meral, Y. (2012). Türkiye'de coğrafi işaretleme ve yöresel ürünler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 88-92.
 • Şengül, S., & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studuies , 86-99.
 • Şentürk, B. (2011). Coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri: mikro ve makro açıdan bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Taşdan, K., Albayrak, M., & Albayrak, K. (2014). Coğrafi işaret tescilli geleneksel ürünlerde izlenebilirlik: ankara ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, (s. 1292-1300). Samsun.
 • Tripadvisor: www.tripadvisor.com adresinden 21.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE). (2012). Marka ve coğrafi işaret başvurularının hazırlanması, marka ve coğrafi işaret ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler. Ankara: TPE Yayınları, 27.
 • Türk Patent https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • UNWTO Tourism Highlights (2018). UNWTO., 1.
 • Yalım Kaya, S., & Şahin, E. (2018). Tescilden uygulamaya coğrafi işaretler: adana kebabı üzerine bir inceleme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 189-199.
 • Zelinsky, W. (1985). The roving palate: north america's ethnic restaurant cuisines.

Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 861 - 871, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.571657

Öz

Gastronomi yerleşikler ve bölgeyi ziyaret eden turistler arasında önemli bir bağ oluşturmasının yanı sıra somut olmayan kültürel değerlerin de aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Gastronomi turizmi kapsamında yiyecekler, bölgeye turistlerin gelmesi için önemli bir çekim unsuru hatta başlı başına bir destinasyon tercihi olabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kimliğin unsurlarını taşıyan yiyeceklerin coğrafi işaret alarak tescillenmesi destinasyonun gastronomi imajını güçlendirmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda araştırma Akdeniz bölgesinde bulunan ve www.tripadvisor.com’a göre takip edilen yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Aksoy, M., & Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve güneydoğu anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 79-89.
 • Boniface, P. Tasting tourism: travelling for food and drink. Routledge, 2003 Edition, London, 122.
 • Dikici, A., Koluman, A., & Aktaş, R. K. (2013). Gıdaların coğrafi işaretlenmesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 136-138.
 • Doğan, B. (2015). Coğrafi işaret korumasının gelişmekte olan ülkeler için önemi. E-Journal of New World Sciences Academy, 58-75.
 • Durlu-Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., & Can, A. (2013). Sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinde coğrafi işaretlemenin rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13-20.
 • Education at a Glance - OECD. (2016)., 17.
 • Esen, Ş. (2016). Bir farklılaşma stratejisi olarak coğrafi işaretler ve türkiye incelemesi. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 447-464.
 • Gökovalı, Ü. (2017). Coğrafi işaretler ve ekonomik etkileri: türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 141-160.
 • Hazarhun, E., & Tepeci, M. (2018). Coğrafi işarete sahip olan yöresel ürün ve yemeklerin manisa'nın gastronomi turizminin gelişimine katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 371-389.
 • Karaca, O. B. (2016). Geleneksel peynirlerimizin gastronomi turizmindeki önemi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 187-39.
 • Long, L. M. (2004). Culinary tourism: exploring the other through food. Kentucky: University of Kentucky Press.
 • Mercan, Ş. O., & Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 67-94.
 • Orhan, A. (2012). Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde “coğrafi işaretlerin” kullanımı: "izmit pişmaniyesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 243-254.
 • Pyo, S. S., Uysal, M., & McLellan, R. W. (1991). A linear expenditure model for tourism demand. Annals of Tourism Research.
 • Sanchez-Canizares, S. M., & López-Guzmán, T. (2011). Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist. Current Issues in Tourism, 229-245.
 • Shenoy, S. S. (2005). Food tourism and the culinary tourist ((Doctoral dissertation).
 • Sistem Patent. https://www.sistempatent.com.tr/cografi-isaret-nedir.aspx adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • Suratno, B.,Protection of geographical indications. (2004) IP Management Review , 87-93.
 • Şahin, A., & Meral, Y. (2012). Türkiye'de coğrafi işaretleme ve yöresel ürünler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 88-92.
 • Şengül, S., & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studuies , 86-99.
 • Şentürk, B. (2011). Coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri: mikro ve makro açıdan bir değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Taşdan, K., Albayrak, M., & Albayrak, K. (2014). Coğrafi işaret tescilli geleneksel ürünlerde izlenebilirlik: ankara ili örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, (s. 1292-1300). Samsun.
 • Tripadvisor: www.tripadvisor.com adresinden 21.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE). (2012). Marka ve coğrafi işaret başvurularının hazırlanması, marka ve coğrafi işaret ile ilgili bilgiler ve gerekli belgeler. Ankara: TPE Yayınları, 27.
 • Türk Patent https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList adresinden 21.02.2019 tarihinde alındı.
 • UNWTO Tourism Highlights (2018). UNWTO., 1.
 • Yalım Kaya, S., & Şahin, E. (2018). Tescilden uygulamaya coğrafi işaretler: adana kebabı üzerine bir inceleme. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 189-199.
 • Zelinsky, W. (1985). The roving palate: north america's ethnic restaurant cuisines.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan Yazıcıoğlu>
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-8575-0817
Türkiye


Alper Işın> (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-2232-0606
Türkiye


Eren Yalçın> (Sorumlu Yazar)
Başkent Üniversitesi
0000-0002-9927-1972
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria571657, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {861 - 871}, doi = {10.32958/gastoria.571657}, title = {Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği}, key = {cite}, author = {Yazıcıoğlu, İrfan and Işın, Alper and Yalçın, Eren} }
APA Yazıcıoğlu, İ. , Işın, A. & Yalçın, E. (2019). Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 861-871 . DOI: 10.32958/gastoria.571657
MLA Yazıcıoğlu, İ. , Işın, A. , Yalçın, E. "Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 861-871 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/571657>
Chicago Yazıcıoğlu, İ. , Işın, A. , Yalçın, E. "Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 861-871
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği AU - İrfanYazıcıoğlu, AlperIşın, ErenYalçın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.571657 DO - 10.32958/gastoria.571657 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 861 EP - 871 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.571657 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.571657 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği %A İrfan Yazıcıoğlu , Alper Işın , Eren Yalçın %T Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.571657 %U 10.32958/gastoria.571657
ISNAD Yazıcıoğlu, İrfan , Işın, Alper , Yalçın, Eren . "Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 861-871 . https://doi.org/10.32958/gastoria.571657
AMA Yazıcıoğlu İ. , Işın A. , Yalçın E. Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 861-871.
Vancouver Yazıcıoğlu İ. , Işın A. , Yalçın E. Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 861-871.
IEEE İ. Yazıcıoğlu , A. Işın ve E. Yalçın , "Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi: Akdeniz bölgesi örneği", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 861-871, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.571657