Hakkında

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
TR dizin değerlendirme süreci kapsamında 01.01.2021 tarihinden sonra
dergimize gönderilecek yayınlar için aşağıdaki uygulamalara geçilecektir.
1. "Etik Kurul Raporu" olmayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Makale gönderimlerinde "Benzerlik Raporu" zorunludur (Kaynakça hariç en fazla %15)
3. Makalede yer alan tüm yazarlar için "ORCID numarası" alınması zorunludur.

DUYURULAR
Dergimizde 09.12.2020 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler ve güncellemeler:
1. e-ISSN numarası 2717-9966 olarak güncellenmiştir.
2. "Yazım kuralları" güncellenmiştir.
3. "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" güncellenmiştir.
4. Makale "Değerlendirme süreci" eklenmiştir.
5. Makale gönderimleri için örnek "Yazım Şablonu" eklenmiştir.
Lütfen makalenizi bu şablona göre hazırlayınız.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.