Sayı: 23, 7.02.2020

Yıl: 2020

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi

Derleme

1. Peynirlerde Bulunan Biyoaktif Peptitler

Araştırma Makalesi

3. Maraş Dondurmasının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi