Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turkish Adaptation Of Mobile Learning Attitude Scale

Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 13, 114 - 125, 29.10.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.408408

Öz

With the mobile technologies becoming widespread,use of mobile technologies in educational

environments has a great deal of significance in facilitating mobile learnings. With the use of these technological

developments,there is a shift from classical learning to technology-assisted learning. The learners’

attitudes towards mobile learning processes play an important role in the development and spreading of

technology-assisted learning. In a setting where the integration of technology in education is in great demand,

use of mobile platforms becomes more important day by day. Also, the learners’ attitudes towards these

platforms play an important role in terms of these new learning environments. In this study, Turkish adaptation

of mobile learning attitude scale, developed by Knezek and Kaddage (2013), was carried out. In the process of

adaptation, linguistic equivalence of the scale was looked into and AFA, DFA values and reliability coefficient

were analyzed. With the scale, it is aimed to contribute to further studies on mobile learning.

Kaynakça

 • Bulun, M., Gülnar, B. ve Güran, M. S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akad-emi.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., ve Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59(3), 1054-1064.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.Fagerberg, T., Rekkedal, T., ve Russell, J. (2003). Designing and trying out a learning environment for mobile learners and teachers. Design, Devel-opment and Evaluation of Mobile Learning at NKI Distance Education 2000-2005, 85.
 • Hwang, G. J., ve Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023-1031.
 • Hwang, G. J., Wu, P. H., ve Ke, H. R. (2011). An interactive concept map ap-proach to supporting mobile learning activities for natural science cours-es. Computers & Education, 57(4), 2272-2280.
 • Hwang, G. J., Wu, P. H., Zhuang, Y. Y., ve Huang, Y. M. (2013). Effects of the inquiry-based mobile learning model on the cognitive load and learning achievement of students. Interactive Learning Environments, 21(4), 338-354.
 • Keegan, D. (2005). The incorporation of mobile learning into mainstream edu-cation and training. In World Conference on Mobile Learning, Cape Town (p. 11).Knezek, G., ve Khaddage, F. (2012). Bridging formal and informal learning: A mobile learning attitude scale for higher education. British journal of so-cial sciences, 1(2), 101-116.
 • Kukulska-Hulme, A. ve Traxler, J. (2005). Mobile learning: A handbook for educators and trainers. London: Routledge.
 • Moses, O. O. (2008). Improving Mobile Learning with Enhanced Shih's Model of Mobile Learning. Online Submission, 5(11), 22-28.
 • Vavoula, G., Pachler, N., ve Kukulska-Hulme, A. (2009). Researching mobile learning: Frameworks, tools and research designs. Peter Lang.
 • Shih, Y. E. (2007). Setting the new standard with mobile computing in online learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning,8(2).
 • Yang, S. H. (2012). Exploring College Students' Attitudes and Self-Efficacy of Mobile Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET,11(4), 148-154.

MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI

Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 13, 114 - 125, 29.10.2019
https://doi.org/10.46778/goputeb.408408

Öz

Mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitsel ortamlarda mobil teknolojilerin kullanımı, mobil öğrenmelerin gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanımı ile birlikte klasik öğrenmeden, teknoloji destekli öğrenmeye doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Öğrenenlerin mobil öğrenme süreçlerine yönelik tutumları, bu teknoloji destekli öğrenmenin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Eğitimde teknoloji entegrasyonunun revaçta olduğu bu süreçte eğitimde mobil ortamların kullanımı gün geçtikçe önem arz etmektedir. Öğrenenlerinde bu ortamlara karşı tutumları da bu yeni öğrenme ortamları açısından büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Knezek ve Khaddage (2013) tarafından geliştirilen Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması gerçekleştirilmiştir. Uyarlama sürecinde, ölçeğin dilsel eşdeğerliğine bakılmış olup, AFA, DFA değerleri ve güvenirlik katsayıları incelenmiştir. Uyarlanan ölçeğin mobil öğrenme ile ilgili gelecekteki araştırmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Bulun, M., Gülnar, B. ve Güran, M. S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akad-emi.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., ve Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59(3), 1054-1064.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.Fagerberg, T., Rekkedal, T., ve Russell, J. (2003). Designing and trying out a learning environment for mobile learners and teachers. Design, Devel-opment and Evaluation of Mobile Learning at NKI Distance Education 2000-2005, 85.
 • Hwang, G. J., ve Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023-1031.
 • Hwang, G. J., Wu, P. H., ve Ke, H. R. (2011). An interactive concept map ap-proach to supporting mobile learning activities for natural science cours-es. Computers & Education, 57(4), 2272-2280.
 • Hwang, G. J., Wu, P. H., Zhuang, Y. Y., ve Huang, Y. M. (2013). Effects of the inquiry-based mobile learning model on the cognitive load and learning achievement of students. Interactive Learning Environments, 21(4), 338-354.
 • Keegan, D. (2005). The incorporation of mobile learning into mainstream edu-cation and training. In World Conference on Mobile Learning, Cape Town (p. 11).Knezek, G., ve Khaddage, F. (2012). Bridging formal and informal learning: A mobile learning attitude scale for higher education. British journal of so-cial sciences, 1(2), 101-116.
 • Kukulska-Hulme, A. ve Traxler, J. (2005). Mobile learning: A handbook for educators and trainers. London: Routledge.
 • Moses, O. O. (2008). Improving Mobile Learning with Enhanced Shih's Model of Mobile Learning. Online Submission, 5(11), 22-28.
 • Vavoula, G., Pachler, N., ve Kukulska-Hulme, A. (2009). Researching mobile learning: Frameworks, tools and research designs. Peter Lang.
 • Shih, Y. E. (2007). Setting the new standard with mobile computing in online learning. The International Review of Research in Open and Distance Learning,8(2).
 • Yang, S. H. (2012). Exploring College Students' Attitudes and Self-Efficacy of Mobile Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET,11(4), 148-154.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre ÇAM (Sorumlu Yazar)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
0000-0001-9413-0292
Türkiye


Mehmet Uysal
Sakarya Üniversitesi
0000-0003-1387-2476
Andorra


Mübin KIYICI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9458-7831
Andorra


Onur İŞBULAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5326-071X
Andorra

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2019, Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { goputeb408408, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {114 - 125}, doi = {10.46778/goputeb.408408}, title = {MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI}, key = {cite}, author = {Çam, Emre and Uysal, Mehmet and Kıyıcı, Mübin and İşbulan, Onur} }
APA Çam, E. , Uysal, M. , Kıyıcı, M. & İşbulan, O. (2019). MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2019 (13) , 114-125 . DOI: 10.46778/goputeb.408408
MLA Çam, E. , Uysal, M. , Kıyıcı, M. , İşbulan, O. "MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019 ): 114-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/49904/408408>
Chicago Çam, E. , Uysal, M. , Kıyıcı, M. , İşbulan, O. "MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 (2019 ): 114-125
RIS TY - JOUR T1 - MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI AU - Emre Çam , Mehmet Uysal , Mübin Kıyıcı , Onur İşbulan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.46778/goputeb.408408 DO - 10.46778/goputeb.408408 T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 125 VL - 2019 IS - 13 SN - 2148-2314- M3 - doi: 10.46778/goputeb.408408 UR - https://doi.org/10.46778/goputeb.408408 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI %A Emre Çam , Mehmet Uysal , Mübin Kıyıcı , Onur İşbulan %T MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI %D 2019 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2019 %N 13 %R doi: 10.46778/goputeb.408408 %U 10.46778/goputeb.408408
ISNAD Çam, Emre , Uysal, Mehmet , Kıyıcı, Mübin , İşbulan, Onur . "MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2019 / 13 (Ekim 2019): 114-125 . https://doi.org/10.46778/goputeb.408408
AMA Çam E. , Uysal M. , Kıyıcı M. , İşbulan O. MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI. UTEB. 2019; 2019(13): 114-125.
Vancouver Çam E. , Uysal M. , Kıyıcı M. , İşbulan O. MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 2019(13): 114-125.
IEEE E. Çam , M. Uysal , M. Kıyıcı ve O. İşbulan , "MOBİL ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, c. 2019, sayı. 13, ss. 114-125, Eki. 2019, doi:10.46778/goputeb.408408