“COVID-19 SALGINININ İKTİSADİ VE İDARİ BOYUTLARI” BAŞLIKLI ÖZEL SAYI ÇAĞRISI

Her yüzyılda en az bir kez ortaya çıkan büyük küresel salgınların son örneği olan Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi, dünyada ve Türkiye’de siyaset, ekonomi ve toplumsal yaşam gibi hayatın hemen her alanında etkili olmuştur. Bu tür salgınlar kısa vadeli halk sağlığı sonuçlarının ötesinde orta ve uzun vadede çok önemli toplumsal, ekonomik, siyasi ve idari sonuçlar da doğurmaktadır.

Salgınların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesinde bilimsel bilginin üretim ve dağıtımının ne kadar önemli olduğu COVID-19 örneğinde bir kez daha tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bilimsel bilgi üretimine katkı yapmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi’nde “COVID-19 Salgınının İktisadi ve İdari Boyutları” temalı bir özel sayı hazırlanması planlanmaktadır.

Hazırlanacak özel sayıda odaklanılması planlanan “salgının iktisadi ve idari boyutları” ile ifade edilmeye çalışılan konular, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde bölümleri bulunan iktisat, işletme, siyaset bilimi, kamu yönetimi, kamu politikaları, maliye, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmetler, sağlık yönetimi, aile ve tüketici bilimleri ve benzeri çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Dergi ile ilgili detaylı bilgilere ve yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf adresinde erişilebilir. Özel sayı temasına ve yazım kurallarına uygun yazılar ön eleme sürecinden geçtikten sonra hakemlere gönderilecektir. Sayının Kasım 2021’de yayınlanması planlanmaktadır.
Başvurular, özet makale önerisi şeklinde değil, tamamlanmış metin üzerinden yapılacaktır. Çağrıda anlatılan temaya ve şekle uygun tam metin çalışmalar Dergipark sistemi üzerinden, başvurunun özel sayı için olduğu belirtilerek en geç 31.03.2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

Özel sayı ile ilgili sorularınızı özel sayı editörü Prof. Dr. Mete Yıldız'a (myildiz@hacettepe.edu.tr) iletebilirsiniz.

Önemli Tarihler:
Tam Metin Gönderim (Dergipark üzerinden): 31.03.2021
Yazarlara Sonuçların Bildirilmesi: 20.10.2021
Hedeflenen Yayınlanma Tarihi: 30.11.2021

Dergi ve Süreç Hakkında
1. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ekonomi ve idari bilimler alanlarındaki disiplinler arası Türkçe veya İngilizce teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmıştır.
2. Yılda dört defa yayımlanan uluslararası, hakemli, akademik, açık erişimli elektronik bir dergidir.
3. Derginin ilgi alanları, ekonomi, işletme yönetimi, kamu maliyesi, sosyal politika, aile ve tüketici bilimleri, sağlık yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, sosyal hizmet ve uluslararası ilişkilerle ilişkili konulardan oluşmaktadır.
4. Dergi, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM ve ASOSTR dizinlerinde taranmaktadır.
5. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Derginin son sayfasında ve Dergi web sitesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır. Bu kurallara uygun olmayan yazılar ön eleme sürecinde elenir.
6. Dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar Dergi'nin son sayfasında ve Dergi web sistesinde yer alan Yazar Rehberi'ndeki kurallara uygun olmalıdır.


Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.