Hakkında

Makale gönderilmeden önce;

Derginin kuralları dikkatle incelenmeli ve kurallara uygun hazırlanmalıdır.
Yazarların Dikkatine:
2018 yılından itibaren yazarların dergilere yayın gönderirken ORCID (Open Researcher Contributor ID) numaralarını da girmeleri gerekmektedir.
2020 yılı itibariyle makale gönderen yazarlarımız; başvuru sırasında zorunlu formlar kısmına gerekiyorsa "Etik Kurul Onay Belgesi"ni de yüklemek durumundadırlar. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Bu belge, makale yayın başvurusu için zorunlu form kategorisinde yer almakta olup yazarlarımızın bu hususta dikkati önemle rica olunur.
Ayrıca makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi gerekmektedir. Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen tüm makale türleri için intihal oranı % 20'i aşmamalıdır ve intihal oranı raporu sisteme ayrıca yüklenmelidir.

Saygılarımla
Baş Editör

Doç. Dr. Başak BÜYÜK

İzmir Demokrasi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji AD
E-mail: basak.buyuk@idu.edu.tr
Tel: 0232 2601001

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848