Dergi Kurulları

Editör/Editor

Baş Editör  

Prof. Dr. Reyhan İrkin

E-posta adresi: reyhan.irkin@idu.edu.tr

Prof. Dr. Reyhan İRKİN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6838-2215 Türkiye
Gıda Hijyeni ve Üretimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik

Dil Editörü

                             Öğr. Görev. Kudret ÖKTEM ÖZTÜRK           

                            (Dil Editörü) (Izmir Demokrasi Üniversitesi)

                             E-posta adresi; kudret.ozturk @ idu.edu.tr

                                      Tel: 0232 2601001-612

Yayın Kurulu Sekreterleri/Editorial Staff

        Araş. Gör. Ayse Sezgi Kızılırmak

       (Izmir Demokrasi Üniversitesi)

       E-posta adresi: aysesezgi.kizilirmak@idu.edu.tr

       Tel: 90(232) 2601001-612

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848