Amaç ve Kapsam

Sayın Araştırmacı;

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IDUHeS) hakemli, multidisiplinlerarası uluslararası bir dergi olarak yüksek kaliteli makale, derleme, kritik, vaka çalışmaları,editöre mektup gibi sağlık alanlarıyla ilgili tüm dalları (Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekim Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri,Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Dil ve Konuşma Terapisi) kapsamaktadır. IDUHeS açık erişimli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Sayılar yılda üç kez Mayıs-Eylül-Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergimiz Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)' ne kayıtlıdır.

Dergi başvuruları orijinal ve güncel konularda önemli düzeyde ve bilimsel tüm çalışmalara açıktır. Değerlendirmeye alınan makaleler daha önce basılmamış ve farklı bir dergide değerlendirmeye alınmamış olacaktır.

Makalenizi DergiPark üzerinden, dergi ana sayfamızda bulunan "makale gönder" sekmesi ile gönderebilirsiniz. Hızlı basım olarak yazarlar iki hafta sonra makalelerinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve makaleler derginin gelecek sayısında yayınlanacaktır.

Makale gönderilmeden önce;

Derginin kuralları dikkatle incelenmeli ve kurallara uygun hazırlanmalıdır. https://dergipark.org.tr/iduhes adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Saygılarımla

Baş Editör

Doç. Dr. Başak BÜYÜK

İzmir Demokrasi Üniversitesi
Tıp Fakültesi  Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji AD
E-mail: basak.buyuk@idu.edu.tr
Tel: 0232 2601001

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IDUHeS) hakemli, multidisiplinlerarası uluslararası bir dergi olarak yüksek kaliteli makale, derleme, kritik, vaka çalışmaları,editöre mektup gibi sağlık alanlarıyla ilgili tüm dalları (Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekim Bilimleri,Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri,Sağlık Kurumları Yöneticiliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dil ve Konuşma Terapisi) kapsamaktadır. IDUHeS açık erişimli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.


Yayımlanma Ayları
Mayıs Eylül Aralık

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848