Dergi Hakkında

Sayın Araştırmacı;

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IDUHeS) hakemli, multidisiplinlerarası uluslararası bir dergi olarak yüksek kaliteli makale, derleme, kritik, vaka çalışmaları,editöre mektup gibi sağlık alanlarıyla ilgili tüm dalları (Tıp, Eczacılık, Veteriner Hekim Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri,Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Dil ve Konuşma Terapisi) kapsamaktadır. IDUHeS açık erişimli bir dergi olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Sayılar yılda üç kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Dergi başvuruları orijinal ve güncel konularda önemli düzeyde ve bilimsel tüm çalışmalara açıktır. Değerlendirmeye alınan makaleler daha önce basılmamış ve farklı bir dergide değerlendirmeye alınmamış olacaktır.Dergi yayın politikası gereği yazar ve hakemlere kör hakemlik garantisi vermektedir. Yazıların hakem değerlendirme sürecinde Başeditör bütün yazıları, Bölüm ve sayfa düzeni editörleri ise sadece atandıkları yazıların değerlendirme sürecini görebilmektedir. Başeditör, dergi yayın kurulunda bulunan bir kişiden yazı alırsa, bu yazının değerlendirme süreci için başka bir bölüm editörünü görevlendirdiği zaman, kör hakemlik garantisi yerine getirilmiş olmaktadır. Bu nedenle Başeditör dışındaki yayın kurulu üyeleri dergiye yazı gönderebilir.

Makalenizi DergiPark üzerinden, dergi ana sayfamızda bulunan "makale gönder" sekmesi ile gönderebilirsiniz. 

Makale gönderilmeden önce;

Derginin kuralları dikkatle incelenmeli ve kurallara uygun hazırlanmalıdır. https://dergipark.org.tr/iduhes adresini ziyaret edebilirsiniz. 2018 yılından itibaren yazarların dergilere yayın gönderirken ORCID (Open Researcher Contributor ID) numaralarını da girmeleri gerekmektedir.

Yazarların Dikkatine:

TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin güncellenmesine istinaden, 2020 yılı itibariyle "Etik Kurul İzni" gerektiren makale gönderen yazarlarımız; başvuru sırasında zorunlu formlar kısmına "Etik Kurul Onay Belgesi"ni de yüklemek durumundadırlar. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Bu belge, makale yayın başvurusu için zorunlu form kategorisinde yer almakta olup yazarlarımızın bu hususta dikkati önemle rica olunur.

Ayrıca makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi gerekmektedir. 

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimize gönderilen tüm makale türleri için intihal oranı % 20'i aşmamalıdır ve intihal oranı raporu sisteme ayrıca yüklenmelidir.

 

Saygılarımla

Baş Editör

Prof. Dr. Reyhan İRKİN


Son Güncelleme Zamanı: 25.08.2020 20:57:51

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848