Cilt: 5 Sayı: 2, 28.12.2022

Yıl: 2022

Yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.

  • Misyonumuz

Sosyal Bilimler alanında nitelikli bilimsel çalışmaların etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi ve içerdiği görüşler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim camiası ve uygulamacılarla paylaşılmasıdır.

  • Vizyonumuz 

Sosyal Bilimler alanında uluslararası, saygın ve kaliteli bir bilim dergisi olmaktır.

Sosyal Bilimlerin çerçevesinde; işletme, iktisat, hukuk, maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, lojistik, tarih, edebiyat, yabancı diller, ölçme ve değerlendirme, eğitim bilimleri, arkeoloji ile ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.

Yazım Kuralları ve Yayın Koşulları, Yazarlar İçin Uluslararası Standartlar, Editörler İçin Uluslararası Standartlar ana sayfamızda ayrı birer sekme olarak yer almaktadır.

        

Ücretsiz