Hakkında

Dergimiz Yayın Kurulu'nun önerisi sonucunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu'nun 13.03.2023 tarih ve 2 No'lu kararı gereğince 2757-6418 e-ISSN numarasıyla yayımlanan "Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi"nin ismi "Burdur İlahiyat Dergisi" olarak değiştirilmiştir. Haziran 2023 sayısından itibaren Dergimiz yeni adıyla yayımlanacaktır. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de (İngilizce, Arapça, Farsça ve Almanca) yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mart; Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında makale kabul edilmektedir

Yayın İnceleme Süreci: Yaklaşık 90 Gün

Editör İncelemesi
Yazım Kontrolü ve Etik Ön İnceleme
Yayın Kurulu İncelemesi
Çift Taraflı Kör Hakemlik Süreci
Dil incelemesi
Son okuma


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ulusal Mı Uluslararası Mı?

ÜAK'a göre Doçentlik başvurusunda kullanılabilecek "Yayımlanmış Makale", "Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makaledir". Bu tanıma göre matbu veya e-dergide yayımlanan özgün makaleler doçentlik başvurusunda kullanılabilir. (https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2022/2022-mart-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo6_2022M_01032022.pdf).
Doçentlik başvuru şartları bilim alanına göre değişmektedir.

• Eğitim Bilimleri Temel Alanı
• Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
• Filoloji Temel Alanı
• Güzel Sanatlar Temel Alanı
• Hukuk Temel Alanı
• İlahiyat Temel Alanı
• Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
• Mühendislik Temel Alanı
• Sağlık Bilimleri Temel Alanı
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
• Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
• Spor Bilimleri Temel Alanı

Genel olarak başvuru şartlarında "Ulusal Makale" ve Uluslararası Makale" şeklinde iki kategori bulunmaktadır.

"İlahiyat Bilim Alanı" özelinde bu şartlara bakılacak olursa uluslararası makalenin üç alt kategorisi bulunmaktadır:

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla: 
1. Uluslararası Makale
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla:
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale 20 Puan
b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale 10 Puan

Bu tabloya göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022 yılı Haziran Ayı itibari ile Uluslararası/b kategorisinde yer almaktadır, puan değeri 10’dur.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.