Amaç ve Kapsam

İnsan Hakları Yıllığı, insan hakları hukuku literatürüne katkıda sağlamayı hedeflemektedir.

İnsan Hakları Yıllığı kapsamında, hakem değerlendirilmesinden geçen insan hakları hukuku alanına ilişkin makaleler yayımlanmaktadır.


Yayımlanma Ayları
Aralık