İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
yasar.salihpasaoglu@hbv.edu.tr

Editör

Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdoğan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
murat.erdogan@hbv.edu.tr

Editör

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Hazar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
zeynep.hazar@hbv.edu.tr