Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu, yasar.salihpasaoglu@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Erdoğan, murat.erdogan@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Hazar, zeynep.hazar@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ömer Anayurt, omer.anayurt@hbv.edu.trabdurrahman.erenistanbul.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Eren, abdurrahman.eren@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece Göztepe, goztepe@bilkent.edu.tr, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman Saygılı, saygili@law.ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar Salihapaşaoğlu, yasar.salihpasaoglu@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi