Yayıncı Hakkında

 IJARE, herhangi bir tüzel kişiye veya kuruma bağlı değildir. Dergipark Projesinin ev sahipliğinde Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD ve meslektaşların önderliğinde akademik ve kişisel bir girişim olarak sahiplenilmekte ve yayınlanmaktadır. Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD halen Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde çalışmaktadır.

e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE