International Journal of Academic Research in Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijareIJARE, herhangi bir tüzel kişiye veya kuruma başlı değildir. Dergipark Projesinin ev sahipliğinde Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD ve meslektaşların önderliğinde akademik ve kişisel bir girişim olarak sahiplenilmekte ve yayınlanmaktadır. Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD halen Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde çalışmaktadır.

IJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com ya da nihat.sad@inonu.edu.tr adresine yönlendiriniz.

E-ISSN: 2149-2913

International Journal of Academic Research in Education

e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijare
Kapak ResmiIJARE, herhangi bir tüzel kişiye veya kuruma başlı değildir. Dergipark Projesinin ev sahipliğinde Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD ve meslektaşların önderliğinde akademik ve kişisel bir girişim olarak sahiplenilmekte ve yayınlanmaktadır. Prof.Dr.Süleyman Nihat ŞAD halen Malatya, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde çalışmaktadır.

IJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com ya da nihat.sad@inonu.edu.tr adresine yönlendiriniz.

E-ISSN: 2149-2913