International Journal of Academic Research in Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD |


IJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

IJARE, sayfa bütçeleri veya tematik önemlerinden dolayı içeriği sınırlamaz. IJARE, makalelerin bilimsel ve metodolojik değerlerini değerlendirir.

Makale teslimleri, TÜBİTAK JournalPark tarafından desteklenen IJARE UDS Sistemi, web tabanlı akran incelemesi ve başvuru sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com adresine yönlendirin.

E-ISSN: 2149-2913

International Journal of Academic Research in Education

e-ISSN 2149-2913 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Nihat ŞAD |
Kapak Resmi


IJARE açık erişim yayınıdır ve sürekli yayın çevrimiçi formattadır. Hakemli, orijinal araştırma ve inceleme makalelerini etkileşimli, açık erişim biçiminde yayınlar. IJARE yayın ücreti almaz. Makaleler, eğitim bilimlerinin tüm yelpazesini kapsayabilir.

IJARE, sayfa bütçeleri veya tematik önemlerinden dolayı içeriği sınırlamaz. IJARE, makalelerin bilimsel ve metodolojik değerlerini değerlendirir.

Makale teslimleri, TÜBİTAK JournalPark tarafından desteklenen IJARE UDS Sistemi, web tabanlı akran incelemesi ve başvuru sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Taranan INDEKSLER 

  1. Index Copernicus
  2. SOBIAD

Lütfen sorularınızı ijare.editor@gmail.com adresine yönlendirin.

E-ISSN: 2149-2913