Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Mehmet Asutay
Durham Üniversitesi 

İngiltere

mehmet.asutay@durham.ac.uk

Editör

Prof. Dr. Şakir Görmüş
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

sgormus@sakarya.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hakan ASLAN
Sakarya Üniversitesi 

Türkiye

hakanaslan@sakarya.edu.tr

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Mervan Selçuk
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

mervanselcuk@sakarya.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev
Sakarya Üniversitesi 

Türkiye

salihulev@sakarya.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Çilingir
Sakarya Üniversitesi 

Türkiye

hamdicilingir@sakarya.edu.tr


Dr. Mücahit Özdemir
Sakarya Üniversitesi 

Türkiye

mucahitozdemir@sakarya.edu.tr

Alan Editörü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Shabeer KHAN
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

shabeer@sakarya.edu.tr

Uluslararası Editörler Kurulu

Habib Ahmed, Durham University, UK
Dalal Aassouli, Hamad Bin Khalifa University, Qatar
Abdelkader O. El Alaoui, International University of Rabat, Morocco
Hafas Furqani, Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia
Lokman Gündüz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Turkey
Haider Ala Hamoudi, University of Pittsburgh, USA
Roszaini Haniffa, Heriot-Watt University, UK
M. Kabir Hassan, University of New Orleans, USA
Zulkifli Hassan, International Islamic University Malaysia, Malaysia
Mohammad Hudaib, University of Prince Mugrin, Saudi Arabia
Khaled Hussainey, University of Portsmouth, UK
Zamir Iqbal, Islamic Development Bank, Saudi Arabia
Rifki Ismal, Bank Indonesia, Indonesia; Islamic Financial Services Board, Malaysia
Hylmun Izhar, IRTI, Islamic Development Bank, Saudi Arabia
Yusuf Karbhari, Cardiff Business School, UK
Necmettin Kızılkaya, University of Istanbul, Turkey
Dian Masyita, International Islamic University of Indonesia, Indonesia
Azmi Omar, INCEIF, Malaysia
Shinsuke Nagaoka, Kyoto University, Japan
Edana Richardson, Maynooth University, Ireland
Mehmet Saraç, University of Istanbul, Turkey
Zurina Shafii, Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia
Fatih Savaşan, Sakarya University, Turkey
Noor Zahirah Mohd Sidek, Universiti Teknologi MARA, Malaysia
Sarah Tobin, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway
Kaouther Toumi, University Paul Sabatier, Toulouse, France
Olivia Orozco de la Torre, Casa Árabe, Spain
Abdullah Turkistani, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia

Kitap ve Çeviri Sorumlusu

Arş. Gör. Muhammed Beşir ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

muhammedcaliskan@sakarya.edu.tr

Mizanpaj

Arş. Gör. İsmail BEKTAŞ
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

ismailbektas@sakarya.edu.tr

Sekreterya

Arş. Gör. Nazan LİLA
Sakarya Üniversitesi

Türkiye

nazankapici@sakarya.edu.tr

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.