Amaç ve Kapsam

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Mart, Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Akademik bir dergi niteliğinde olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, araştırma makalelerini ve kitap incelemelerini kabul etmektedir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılara yer verilmektedir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) ve Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) iş birliği ile uluslararası, akademik, süreli ve çift kör hakem uygulamalı olarak yayımlanmaktadır.


Dergiye sunulan akademik çalışmaların alanında bir boşluğu doldurması ve özgün bir niteliğe sahip olması, ayrıca daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veyahut yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.


Dergimiz; özgün nitelikteki disiplinler arası ve çok disiplinli bilimsel araştırmaları kabul etmektedir. Bu bağlamda akademisyenler, piyasa aktörleri ile İslam ekonomisi ve finansı araştırmalarıyla ilgilenenlerin çalışmalarını ve görüşlerini paylaşmak, tartışmak, değerlendirmek ve yaymak için bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.


Dergimizin özel olarak yoğunlaştığı konular ise şunlardır: İslam Ekonomisi, Katılım Bankacılığı, İslami Finansal Piyasalar, İslami Yönetişim, Muamelat Fıkhı, Tekafül, İslami Muhasebe, İslami Ticaret, İslami Varlık Yönetimi, İslami Finansal Kuruluşlar, İslam Ekonomi Düşüncesi, İslam Ekonomi Tarihi, Zekat ve Vakıf.

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.