İletişim Bilgileri

Teknik İletişim

Hakan ASLAN
hakanaslan@sakarya.edu.tr

Editör Yardımcısı

Hakan ASLAN
hakanaslan@sakarya.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Mücahit Özdemir
mucahitozdemir@sakarya.edu.tr

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.