Yazım Kuralları

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin, aşağıda belirtilen formata uygun olmasına özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlemesi talep edilir:

1. Her makale 200 kelimeyi aşmayan bir özet içermelidir. Eğer makale Türkçe yazılmış ise, aynı zamanda İngilizce başlık ve İngilizce özetine de yer verilmelidir. Makalenin uzunluğunun kaynakça ve dipnotlar dahil 9000 kelimeyi aşmamasını önemle rica ederiz. Bunun yanında Türkçe makalelerde en az 700 kelime, en fazla 1000 kelime olmak üzere genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract) yazılarak çalışmanın sonuna eklenmelidir.

2. Makale en az 3, en çok 6 anahtar kelime ve en az 1 JEL kodu içermelidir.

3. Atıflarda APA stili takip edilmelidir. (APA 6. Sürüm)

4. Sayfa düzeni ve kenarları:
Sayfa Boyutu: A4
Sayfa Kenar Boşlukları:
• Üst : 2.5 cm
• Alt : 2.5 cm
• Sol : 2.5 cm
• Sağ : 2.5 cm
• Cilt payı : 0”
• Cilt payı yeri : Sol

5. Kapak sayfasında makale başlığı:
a. Yazı tipi boyutu: 14pt, Kalın ve Ortalı
b. Başlıkta her sözcük büyük harfle başlamalıdır.

6. Kapak sayfasında yazar ismi ve bilgisi:
a. Ad ve Soyadın ilk harfi büyük olmalı, ör. Hakan Aslan
b. Ortalı olmalı,
c. Yazar bilgisi (Ünvan, kurum, email adresi ve Orcid numarası) kapak sayfası dipnotunda sola yaslı ve 10pt olarak verilmelidir.

7. Özet, anahtar kelimeler, jel kodu ve makalenin ana metni:
Ana Metin:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 11pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15
Özet, anahtar kelimeler, jel kodu:
a. Palatino Linotype yazı tipi, 10pt, iki yana yaslı
b. Paragraf aralığı önce ve sonra 6nk, satır aralığı 1,15

8. Başlıklar:
a. Sola yaslı, her sözcüğün ilk harfi büyük, numaralı (giriş, sonuç ve kaynakça hariç), kalın
b. Ana başlık ve alt başlıklar 1, 1.1, 1.1.1,… şeklinde numaralandırılmalıdır.

9. Tablo, şekil, grafik veya çizelgeler: ör. Tablo 1: Yazarlar İçin Yazım Kuralları
a. Numaralı
b. Tablo, şekil… ibareleri kalın
c. Her sözcüğün ilk harfi büyük

10. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

11. Resimler, fotoğraflar ve grafikler, yüksek kaliteli ve makalenizi en iyi şekilde yayınlamamıza yardımcı olacak bir formatta yüklenmiş olmalıdır.

12. Makalelerde üst bilgi, alt bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.