ISSN: 2667-7318
e-ISSN: 2667-7318
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İbrahim Halil TUĞLUK
Kapak Resmi
       

Değerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil ve edebiyat  ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 28 Kasım 2021

2021 - Sayı: 5

Kitap İncelemesi

14. EDEBİYATIN KISA TARİHİ

Kitap İncelemesi

15. BİR DÖNEMİN TANIKLIĞI

CC LİSANS

88x31.png

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren International Journal of Filologia (IJOF) Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.