International Journal of Filologia
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofDeğerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil, edebiyat ve eğitim ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) 2020 kış dönemi sayısının yayımlanma tarihi 30 Aralık 2020 olup makale gönderim son tarihi 01 Aralık 2020'dir.  

International Journal of Filologia

ISSN 2667-7318 | e-ISSN 2667-7318 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İbrahim Halil TUĞLUK | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ijof
Kapak ResmiDeğerli Araştırmacılar; 

 Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Folklor Araştırmaları ve Türkoloji alanı ile ilgili tüm araştırmalar başta olmak üzere  dil, edebiyat ve eğitim ile ilgili alana katkı sunacak değerli çalışmalarınızı bekleriz. 

International Journal of Filologia (IJOF) 2020 kış dönemi sayısının yayımlanma tarihi 30 Aralık 2020 olup makale gönderim son tarihi 01 Aralık 2020'dir.