Hakkında

2024 YILININ İLK SAYISI İÇİN ADAY MAKALE KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.

IJPES 2023 YILI İTİBARİYLE YILDA 3 SAYI OLARAK YAYIN HAYATINA DEVAM EDECEKTİR. 

Dergi iletişim: journalijpes@gmail.com

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler yayımlanmadan önce intihal denetimi açısından IThenticate ya daTurnitin yazılım programı ile taranmaktadır.

Detaylı bilgi için "Etik İlkeler ve Yayın Politikası"na bakınız.


Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, yılda üç kez çevrimiçi yayın yapan uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bilimsel bir dergidir. IJPES temel eğitimin her alanında, yüksek kaliteli araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlayarak Türkiye’de ve dünyada eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. IJPES, geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemek amacıyla araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlar. Uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli, bilimsel bir dergi olan IJPES, temel eğitimin her alanında bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sunmaktadır. IJPES, tek bir yaklaşım, disiplin, metodoloji veya paradigma içermeyen, çok disiplinli bir dergidir. Genel olarak temel eğitim olmak üzere özel anlamda okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgilidir ve okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgili herkese adanmıştır. IJPES orijinal araştırmaları memnuniyetle kabul eder. Makaleler çeşitli teorik perspektifleri ve farklı metodolojik yaklaşımları temsil edebilir. Gözden geçirme ve seçim sürecindeki ana kriterler, temel eğitim alanına yapılan katkının önemi ile ilgilidir.

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png