Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik Kurul onayı Sosyal Bilimlerde; insan katılımcıların araştırmanın başından sonuna kadar haklarını korumak ve zarar görmelerini önlemek amacıyla araştırma önerilerini inceleyen bir komite tarafından verilir. 

*Aday makaleler için etik kurul onayı belgesi sunulmalıdır.

*Etik kurul onayı gerektirmeyen araştırmalar için etik kurul tarafından "etik kurul onayı gerektirmemektedir" belgesi alınmalıdır.

*Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayının sunulması yeterlidir.

Yayın İlkeleri:

1-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi sayılarında, alana katkı sağlayabilecek, özgün içeriğe sahip kuramsal ve uygulamalı araştırmalara yer verilir.

2-Makalelerin Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'nde yayınlanabilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda özeti/geniş özeti sunulmuş makaleler için bu durum açıkça belirtilmelidir. Bilimsel bir toplantıda tamamı sunulmuş/basılmış makaleler değerlendirme sürecine kabul edilemez.

3-Makalede adı geçen yazarlar makalenin tüm içeriğinden sorumludur.

4-Dergiye gönderilen her çalışma editörler tarafından belirlenen hakemlerce tarafsız olarak değerlendirilir.

5-Değerlendirme sürecinde makalenin akademik değeri dışında hiçbir özellik (din, dil, ırk, cinsiyet, kurumsal ilişki vb) dikkate alınmaz.

6-Dergiye gönderilen bir makalenin intihal raporundaki benzerlik oranı %20'den fazla çıkarsa editör makaleyi değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.

7-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi 1 Ocak 2023 itibariyle; makale değerlendirme sürecinin aksamaması ve süreçte gerçekleştirilen iş ve işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için gönderim ücreti talep etmektedir.

8-Yazarlar makalelerini, gerekçe belirtmek şartıyla geri çekme hakkına sahiptir. Makale yayın sürecine alındıktan sonra etik ihlal tespit edilen durumlar dışında geri çekme işlemi yapılamaz.

9-Yazarlar, makale değerlendirme süreci ile ilgili tüm bilgilere DergiPark sistemi üzerinden ulaşabilirler. Değerlendirme süreci ile ilgili tüm bildirimler DergiPark sistemi üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle yazarların süreci takip etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci:

1-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'ne makale göndermek için tüm yazarlar, DergiPark sistemi üzerinden dergiye üye olmalıdır.

2-Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılan makaleler kabul edilmektedir.

3-Makaleler sisteme yüklenirken başlık sayfasında makale başlığı, yazar adı, unvan, görev yapılan kurum, ORCID ve e-posta bilgileri yer almalıdır.

4-Makalelerin benzerlik tarama programlarından geçirilerek kaynakça dahil en fazla %20 benzerlik oranına sahip olduğuna dair raporu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

5-Yazarlar tarafından doldurularak imzalanmış "Telif Hakkı Formu" ile "Etik Kurul Onay Belgesi"'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

6-Dergiye gelen makale en geç 10 gün içerisinde işleme alınır. Öncelikle baş editör tarafından ön incelemeye alınır. Ön incelemede konunun özgünlüğü, güncelliği ve alana katkısı değerlendirilir. Ayrıca dergi yazım kurallarına uygunluğu açısından bir değerlendirme yapılır. Bu kriterlere uymadığı değerlendirilen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz veya yazarına durum DergiPark sistemi üzerinden bildirilerek değişiklik yapmaları istenir.

7-Ön inceleme sonrasında editörün üzerine aldığı makale en geç 10 gün içerisinde hakemlere gönderilir. Hakemlere gönderilen makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir. 

8-Hakem raporları tamamlandığında yazarlar DergiPark sistemi üzerinden bilgilendirilir. 

9-Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

10-Değerlendirme süreci olumlu olarak tamamlandığında çalışma, dergi yazım kuralları, düzenleme, dil yönünden inceleme, APA 7 yazım ilkeleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi için sorumlu yazara gönderilir. Son kontrol yapılarak sorumlu yazardan onay alındıktan sonra makale yayın sırasına alınır.

11-Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerin içeriğinden yazarları sorumludur. Dergiye başvuru ile birlikte tüm yazarların burada yazan tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılır.

YAYIN ETİĞİ

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi’nin yayın süreci, bilimsel yöntemle üretilen tarafsız bilginin, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Bilimsel bilgi üretiminin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik kurallara uymaları gerekir. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi’nin yayın etiği ve açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde uyguladığı politikalar doğrultusunda (Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “ COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm paydaşlarının etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Dergimiz yazarlardan analiz bulgularına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Dergi yönetimi, yayınlandıktan sonra etik ihlal tespit edilen makaleleri geri çekme/kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumda yazarlardan ıslak imzalı geri çekme belgesi talep edilir. Belgeye geri çekme gerekçesi yazılarak yazarlar tarafından imzalanır. 

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png