Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Yayınlama sürecinde yer alan tüm tarafların beklenen etik davranış standartlarına uymaları gerekir: yazar, dergi editörü, hakem ve yayıncı. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi’nin Etik Sorumluluklar ve Politikaları Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kural, uygulama ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi etik meselelerde, hata ve geri çekmelerde Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen en iyi uygulamaları takip etmeye adanmıştır. Ayrıca, yayın sürecinin her aşamasında etik davranış standartlarını karşılamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Kısacası derginin etik sorumluluk ve politikaları COPE (Committee on Publication Ethics)ʼun Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarına dayalıdır. Eğer paydaşlar, yazarlar, editörler veya hakemler, aşağıdaki beyan hakkında herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyarlarsa, orijinal COPE yönergeleri belgesinden yararlanmalıdırlar.  

  

Editör Sorumlulukları


Yayın Kararları


Editör, dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Editör derginin yayın kurulunun politikalarına rehberlik edebilir ve daha sonra iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükte olacak yasal gerekliliklerle kısıtlanabilir. Editör bu kararı verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir.


Objektif Değerlendirme


Çalışmalar milliyet, etnik köken, dini inançlar, cinsiyet, cinsel tercihler, vatandaşlık ve yazarın politik görüşü göz önüne alınmaksızın niteliklerine göre değerlendirileceklerdir. 


Gizlilik 


Editör veya editör kadrosundan herhangi biri gönderilen çalışma hakkındaki hiçbir bilgiyi sorumlu yazar, hakemler, olası hakemler, diğer editörlük tavsiyesi verenler ve yayıncı dışında kimseyle paylaşmamalıdır.


Çıkar Çatışmaları


Gönderilen bir çalışmada yer alan yayınlanmamış materyal yazarın yazılı onayı alınmadan editörün kendi çalışmasında kullanılmamalıdır.

 

Hakem Sorumlulukları

 

Editör Kararlarına Katkı


Hakem denetimi yayın kararlarında editöre destek verir ve aynı zamanda hakemin yazarla yaptığı editörsel iletişim yazarın çalışmayı geliştirmesini sağlar. 


Dakiklik 


Rapor edilen bir çalışmayı incelemede kendini uygun görmeyen veya verilen zaman içerisinde inceleme yapmanın mümkün olmadığını düşünen hakemler editör bu konuda bilgilendirmeli ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutmasını istemelidir.


Gizlilik 


İncelemeye alınan tüm çalışmalar gizli dokümanlar olarak algılanmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmeyen kimseye gösterilmemeli veya hakkında kimseyle konuşulmamalıdır. 


Nesnellik Standartları


İncelemeler tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Yazara yönelik kişisel eleştiriler uygunsuzdur. Hakemler görüşlerini açık bir şekilde destekleyen kanıtlarla ifade etmelidirler. 


Kaynakları Teyit Etme


Hakemler yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili basılı çalışmaları belirtmelidir. Daha önceden rapor edilmiş herhangi bir gözlem, sonuç çıkarım veya görüş ifadesinin ilgili alıntısı verilmelidir. Hakem aynı zamanda azımsanmayacak oranda benzerlik taşıyan veya kişisel olarak bildikleri diğer makalelerle örtüşen değerlendirme sürecindeki makaleler konusunda editörü uyarmalıdır. 


Çıkar Çatışmaları


Hakemlik sürecinde elde edilen imtiyazlı bilgi veya görüşler gizli tutulmalıdır ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır.Çalışmalarla bağlantısı olan herhangi bir yazar, şirket veya kurumla ilgili rekabet, birliktelik veya diğer ilişkilerden kaynaklı çıkar çatışmaları hissettikleri metinleri hakemler göz önünde bulundurmamalıdır. 

 

Yazar Sorumlulukları

 

Standartları Rapor Etme


Orijinal çalışmalı yazarlar yaptıkları çalışmayı doğru ve tam olarak açıklamalı ve çalışmanın önemini yansıtacak tarafsız gözden bir tartışma sunmalıdırlar.Çalışmanın temelini oluşturan veri tam olarak sunulmalıdır. Metin başkalarının da çalışmanın benzerini yapabilmesi için yeterli detay ve kaynakça içermelidir.Hileli veya doğru olmayan cümleler etik olmayan yapı içerir ve kabul edilmezdir. 


Veriye Ulaşma ve Muhafaza Etme


Yazarlardan editörlük sürecinde çalışmalarının ham verisini sağlamaları ve bu veriyi erişime açık halde tutmaları istenebilir, eğer mümkünse, bu verinin yayından sonra bir müddet muhafaza edilmesi istenebilir. 


Orijinallik ve İntihal


Yazarlar tamamıyla orijinal çalışmalar yaptıklarından ve eğer başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullandılarsa bu çalışma veya sözleri alıntıladıklarından ve kaynak gösterdiklerinden emin olmadırlar.


Çoklu ve İhtiyaç Fazlası Yayın


Yazarlar temelde aynı olan araştırmayı betimleyen çalışmaları birden fazla dergide yayınlamamalıdır. Aynı çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye yollamak etik olmayan yayın davranışına sebep olur ve kabul edilemez. 


Kaynakları Teyit Etme


Başkalarının ait çalışmalar daima doğru beyan edilmelidir. Yazarlar rapor ettikleri metnin yapısına etki eden çalışmaları alıntılamalıdırlar. 


Çalışmanın Yazarlığı


Yazarlık eserin fikrine, tasarımına, icrasına ve yorumlamasına önemli katkı sağlayanlarla sınırlandırılmalıdır. Esere büyük katkı yapanlar eş yazarlar olarak listelenmelidir. Eğer istenirse araştırma projesinin içinde belirli noktalarda varlık gösteren kişiler, katkıda bulunanlar olarak listelenebilir veya bilgilendirme bölümünde bu kişilerden bahsedilebilir. Sorumlu yazar gereken tüm eş yazarları listelemek zorundadır. Eş yazarların metnin son halini görmeleri ve metnin yayınlanmasını onaylamaları gereklidir. 


Tehlikeler


Eğer çalışma kullanımında her hangi bir tehlike içeren yöntem, teknik veya donanım içeriyorsa, yazar bunu açık bir şekilde metinde açıklamalıdır.


Çıkar Çatışmaları


Tüm yazarlar çalışmalarının sonucunu veya yorumlamasını etkileyebilecek tüm maddi veya manevi çıkar çatışmalarını araştırmalarında belirtmelidirler. Proje için alınan tüm mali destek tebliğ edilmelidir. 


Basılı Çalışmalardaki Temel Hatalar


Yazar basılı çalışmasında büyük bir hata veya yanlışlık tespit ederse, durumu anında dergi editörüne ya da yayıncıya bildirmek ve editörün metni geri çekmesinde veya düzeltmesinde iş birliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.COPE standartları baz alınarak hazırlanan yukarıdaki IJPES Etik yönergesi derginin İngilizce Dil Uzmanı tarafından hazırlanmış olup, yönergenin izinsiz kullanılması yasaktır. Telif hakkı saklıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 7.12.2019 11:02:04

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png