Amaç ve Kapsam

Amaç

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur.

Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, multidisipliner yapısıyla bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacındadır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi (INCISS), Budapeşte, Berlin ve Bethesda açık erişim beyanlarında tanımlanan açık erişim modeli kapsamındaki tüm makaleleri yayınlamaktadır. INCISS tarafından yayınlanan makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile dağıtılmaktadır (İnceleyiniz: Açık Erişim politikası). INCISS, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm okuyuculara, herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama olmaksızın her zaman ücretsiz olarak yayınlar sağlayacaktır. 

Kapsam 

INCISS, sosyal bilimler disiplinlerine katkı sağlayan ve multidisipliner çalışmalara katkı sağlayan deneysel, teorik ve ampirik, istatiksel, analitik, vaka analizi, saha araştırması, kitap incelemeleri gibi pek çok yöntemle hazırlanmış makaleler yayınlanır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, her yıl iki sayı olarak bahar ve güz aylarında yayınlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları Uluslar arası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne makale gönderen tüm yazarların Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Yayın Etiği Bildirgesi’ndeki tüm sorumlulukları kabul ettikleri varsayılmaktadır. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

Dergiye Gönderilen çalışmalar için editör incelemesi ardından başlayan hakem süreci devam ederken süreci aksatmaya dayalı ve keyfi olarak çalışmayı geri çekme işlemi yapılamaz.

Her makale (Turnitin, iThenticate vb.) intihal programında taranmalı ve dergi mail adresine tarama raporu gönderilmelidir.

Dergi konuları: sosyal bilimler disiplinlerine katkı sağlayan ve multidisipliner çalışmalara katkı sağlayan; Coğrafya, Çalışma Ekonomisi, Dil Bilimi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekoloji, Ekonometri, Felsefe, Finans, Güvenlik, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İslam Tarihi, İşletme, Kamu Yönetimi, Lojistik Alanları, Mahalli İdareler, Maliye, Medya, Muhasebe ve Finans, Öğretmen Yetiştirme, Pazarlama, Psikoloji, Reklamcılık, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon vb. alanlardaki çalışmalar kabul edilmektedir.

Makale türleri: Araştırma makalesi, Olgu Sunumu ve Derleme, Kitap tanıtımı.

Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım