Dergi Kurulları

Dergi KURULU

Editörler
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK (Baş editör)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3619-4241, mehmetsezai.turk@manas.edu.kg, Türkiye

Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-0294-0082, ugur.unal@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doç. Dr. Hakan YALAP
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-0300-2741, hakanyalap@hotmail.com, Türkiye


Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Erdoğan AKMAN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3781-4860, erdogan.akman@manas.edu.kg, Kırgızistan

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg , Kırgızistan

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3619-4241, mehmetsezai.turk@manas.edu.kg, Türkiye

Prof. Dr. Ljiljana Markovic
University for Peace est. by the United Nations, https://orcid.org/0000-0001-6412-9266, ljiljana.markovic@gmail.com, Kosta Rika

Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-0294-0082, ugur.unal@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doç. Dr. Hakan YALAP
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-0300-2741, hakanyalap@hotmail.com, Türkiye

Doç. Dr. Cengiz BUYAR
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-0549-4463, cengiz.buyar@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doç. Dr. Barış MUTLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-6807-6448, baris.mutlu@manas.edu.kg, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, Kırgızistan


Alan Editörleri
Doç. Dr. Umur IŞIK (Gazetecilik)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-1168-3578, umur.isik@hbv.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Cengiz BUYAR (Tarih)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-0549-4463, cengiz.buyar@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK (Sosyoloji)
Artvin Çoruh Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-8711-3195, armagan.ozturk1980@gmail.com, Türkiye

Doç. Dr. Barış MUTLU (Felsefe)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-6807-6448, baris.mutlu@manas.edu.kg, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Naryngul MARGAZIEVA (Turizm)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-0859-7863, naryngul.margazieva@manas.edu.kg, Kırgızistan


Yrd. Doç. Dr. Meerim ARTYSHEVA (Halkla İlişkiler)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5400-2410, meerim.artiseva@manas.edu.kg, Kırgızistan

Dr. Serhat ATMACA (Yönetim ve Organizasyon)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-8066-6344, serhat.atmaca@manas.edu.kg, Kırgızistan

Dr. Bülent ÖZTÜRK (Reklamcılık)
Tc İçişleri Bakanlığı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-5989-4721, bulent-ozturk@hbv.edu.tr, TürkiyeBilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Beril TUGRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-6426-6850, beril@itu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Aleksandra VRANES
Belgrad Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-1256-9539, aleksandra.vranes@fil.bg.ac.rs, Sırbistan

Prof. Dr. Ali YAKICI
Gazi Üniversitesi, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38162506200, yakici@gazi.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Alla KOVALEVA
Ulusal Eczacılık Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-1758-1222, allapharm@yahoo.com, Ukrayna

Prof. Dr. Bekir ÇINAR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5365-4839, bcinar@ohu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-7327-7148, enver.aydogan@hbv.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Fatima MUMİNOVA İZETTULLAH
Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi, https://slib.uz/en/author/view?id=4815, Pmuminova@uwed.uz, Özbekistan

Prof. Dr. Filiz KARTAL
Ankara Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-2691-7365, fkartal@ankara.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Hatice İÇEL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, https://akapedia.ohu.edu.tr/cv/haticeicel, hicel@ohu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ
Niğde Ömer HalisDemir Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-7045-2510, hikmetkoras@ohu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-4834-5254, ismail.aksoyak@hbv.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim KAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-9769-7286, ibrahim.kaya@deu.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Joseph Haldane
Osaka Üniversitesi, https://iafor.org/dvteam/dr-joseph-haldane/, jjhaldane@iafor.org, Japonya

Prof. Dr. Kiyomitsu YUİ
Kobe Üniversitesi, http://www.lit.kobe-u.ac.jp/english/faculty/kiyomitsu-yui.html, yui@lit.kobe-u.ac.jp, Japonya

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVİC
Belgrad Üniversitesi, http://www.bg.ac.rs/en/members/faculties/PHL.php, ljiljana.markovic@fil.bg.ac.rs, Sırbistan

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN
Fırat Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-5690-6985, mboydak@firat.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
Erciyes Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-1818-2960, makdag@erciyes.edu.tr, Türkiye

Prof. Dr. Remzi OTO
Dicle Üniversitesi, http://www.dicle.edu.tr/en/birimler/faculty-of-medicine/sayfalar/department-of-chest-diseases-d-u-t-f-5639, remzioto@gmail.com, Türkiye

Prof. Dr. Roberto VERALDİ
Chieti-Pescara Üniversitesi, https://scholar.google.com/citations?user=0xhDF50AAAAJ&hl=it, roberto.veraldi@unich.it, Sırbistan

Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-0953-2922, seloavsar@gmail.com, Türkiye

Prof. Dr. Zühal TOPCU
Gazi Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-4617-2716, cafoglu@gazi.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL
Maltepe Üniversitesi, https://scholar.google.com.tr/citations?user=MPXMoS4AAAAJ&hl=en, ahutuncel@maltepe.edu.tr, Türkiye


Doç. Dr. Andrew J. M. SMİTH
Emporia Eyalet Üniversitesi, https://www.emporia.edu/school-library-and-information-management/about/directory/dr-andrew-j-m-smith/, asmith37@emporia.edu, ABD

Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-8711-3195, armagan1789@artvin.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Begayım MAKSUTOVA
Kırgız Milli Üniversitesi, https://www.knu.kg/ky/index.php?option=com_content&view=article&id=3513:2012-11-12-12-31-29&catid=92:2010-03-01-06-39-27&Itemid=551, begayim.maksutova@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5695-5071 , sdemirgunes@ohu.edu.tr, Türkiye

Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK
Yalova Üniversitesi, https://scholar.google.com.tr/citations?user=geiv5t0AAAAJ&hl=tr, serkan.ozturk@yalova.edu.tr, Türkiye

Dil Editörü

Dr. Arş. Gör. Banu ERDOĞAN ÇAKAR

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, banu.erdogancakar@manas.edu.kg, Kırgızistan

Dr. Öğretim Görevlisi Muhittin GÜMÜŞ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, muhittin.gumus@manas.edu.kg, Kırgızistan

Dr. Öğretim Görevlisi Leyla BABATÜRK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, leyla.babaturk@manas.edu.kg, Kırgızistan

Dr. Öğretim Görevlisi Nurgül KARIBEKOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, nurgul.karibekova@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doktora Tolkun BEKTURGAN KIZI
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2050d07003@manas.edu.kg, KırgızistanTeknik Editör
Doktora Kayahan KÜÇÜK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kayahan.kucuk@manas.edu.kg, Kırgızistan


Tasarım
Uzman Coşkun KALA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, coskun.kala@manas.edu.kg, Kırgızistan


İletişim
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ugur.unal@manas.edu.kg, Kırgızistan

Doktora Kayahan KÜÇÜK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kayahan.kucuk@manas.edu.kg, kayahankucuk25@gmail.com,  Kırgızistan