Editör

Doç. Dr. Hakan YALAP

Turkey
hakanyalap@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0300-2741
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Filoloji,Klasik Türk Edebiyatı,Dilbilimi,Felsefe,Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖKKAPLAN

Turkey
yusuf.gokkaplan@kapadokya.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6515-4762
Konular: Türk Dili,Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Dilbilimi,Sesbilimi,Söylem Çözümlemesi
Kurum: CAPPADOCIA UNIVERSITY

Editör Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. İ̇. Hakkı AKSOYAK

Turkey
ismail.aksoyak@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4834-5254
Konular: Filoloji,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Andrew J. M. SMİTH

asimith37@emporia.edu
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Joseph HALDANE

jjhaldane@iafor.org
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Kiyomitsu YUİ

yui@lit.kobe-u.ac.jp
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Ljiljana MARKOVİC

ljiljana.markovic@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Roberto ROBERTO VERALDİ

rverealdi47@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. A. Beril TUGRUL

Turkey
beril@itu.edu.tr
Konular: Enerji Sistemleri Mühendisliği,Nükleer Enerji Sistemleri
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü

Zühal TOPCU

ztopcu06@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Bekir ÇINAR

Turkey
bcinar67@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Turkey
enveraydogan@gmail.com
Konular: İnsan Kaynakları Yönetimi,Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,Yönetim ve Strateji
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Hatice İÇEL

Turkey
haticeicel@hotmail.com
Konular: Türk Halk Bilimi,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN

Turkey
boydakozan@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Remzi OTO

Turkey
remzioto@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Tıp Tarihi ve Etik,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Kişilerarası İletişim,Sağlık Sosyolojisi,Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İbrahim KAYA

Turkey
ibrahim.kaya@deu.edu.tr
Konular: Sosyoloji,Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ