Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3619-4241 Türkiye
Kültürlerarası İletişim
Doç. Dr. Hakan YALAP Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0003-0300-2741 Türkiye
Dilbilimi, Filoloji, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Klasik Türk Edebiyatı, Felsefe, Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları
Doç. Dr. Uğur ÜNAL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
İletişim Çalışmaları

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Erdoğan AKMAN KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY Türkiye
İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, İletişim Araştırmaları, İletişim Etiği, İletişim Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3848-6635 Kırgızistan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış
Dilbilimi
Yüksek Lisans Ahmet AKAY NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1217-5911 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Felsefesi, Eğitim Programları ve Öğretim

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3619-4241 Türkiye
Kültürlerarası İletişim
Doç. Dr. Uğur ÜNAL KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
İletişim Çalışmaları
Doç. Dr. Hakan YALAP Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0003-0300-2741 Türkiye
Dilbilimi, Filoloji, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Klasik Türk Edebiyatı, Felsefe, Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları
Doç. Dr. Cengiz BUYAR KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ Kırgızistan
Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJIMUDINOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3848-6635 Kırgızistan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış

Alan Editörleri

Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr. Cengiz BUYAR KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ Kırgızistan
Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi
Doç. Dr. Barış MUTLU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe
Yrd. Doç. Dr. Naryngul MARGAZIEVA KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0002-0859-7863 Kırgızistan
Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları, Reklam, Satış Yönetimi, Ürün ve Marka Yönetimi, Turizm, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması
Dr. Öğretim Görevlisi Serhat ATMACA Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan
Kurumsal İktisat
Dr. Meerim ARTYSHEVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
İletişim Çalışmaları, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, Kurumsal İletişim, Pazarlama İletişimi
Dr. Bülent ÖZTÜRK TC İçişleri Bakanlığı 0000-0001-5989-4721 Türkiye

Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermekte olan araştırmacı, aynı zamanda Başkent Halk Eğitim Merkezinde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü programlarından İş ve Sosyal hayatta İletişim dersi vermektedir.

İletişim Araştırmaları, Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim

Bilim Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. A. Beril TUGRUL İstanbul Teknik Üniversitesi - Enerji Enstitüsü Türkiye
Nükleer Enerji Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği
Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0003-4834-5254 Türkiye
Filoloji, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Bekir ÇINAR NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı
Prof. Dr. İbrahim KAYA Dokuz Eylül Üniversitesi 0000-0001-9769-7286 Türkiye Web

Prof. Dr. İbrahim Kaya Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Yedi adet telif ve beş adet çeviri kitabı ve SSCI tarafından taranan dergilerde altı adet makalesi olan İbrahim Kaya TÜBA Üstün Başarılı Seçkin Bilimci Ödülü dahil birçok prestijli ödüle sahiptir. Web sitesi: www.ibrahimkaya.org

Sosyal Değişim, Siyaset Sosyolojisi, Sosyoloji, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Alla KOVALEVA Алтайский государственный университет Rusya Federasyonu
Reklamcılık
Fatima MUMİNOVA İZETTULLAH Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi
Kültürlerarası İletişim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye
İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Strateji
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Hatice İÇEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Remzi OTO DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Tıp Tarihi ve Etik, Kişilerarası İletişim, Sağlık Sosyolojisi, Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı
Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZTÜRK YALOVA ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ Türkiye
Belgesel Film - Politik Sinema
Doç. Dr. Begayım MAKSUTOVA Kırgız Milli Üniversitesi
Halkla İlişkiler

Dil Editörü

Dr. Öğretim Görevlisi Muhittin GÜMÜŞ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0991-2642 Kırgızistan
Filoloji
Dr. Öğretim Görevlisi Leyla BABATÜRK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3397-8147 Kırgızistan
Çeviribilim, Rus Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi
Dr. Öğretim Görevlisi Nurgül KARIBEKOVA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Çeviribilim
Doktora Tolkun BEKTURGAN KIZI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0596-4090 Kırgızistan
Çeviribilim

Mizanpaj Sorumlusu

Uzman Coşkun KALA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Tasarım

Teknik Editör

Kayahan KÜÇÜK

Doktora Kayahan KÜÇÜK KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler