İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. Hakan Yalap
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
hakanyalap@hotmail.com

Editör

Doç. Dr. UĞUR ÜNAL
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
ugur.unal@manas.edu.kg

Dergi İletişim

Yüksek Lisans Kayahan KÜÇÜK
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
kayahan.kucuk@manas.edu.kg

Editör Yardımcısı

Dr. Özlem Güngör
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
gungorozlem16@gmail.com

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. ERDOĞAN AKMAN
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
erdogan.akman@manas.edu.kg

Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
seyil.najimudinova@manas.edu.kg

Teknik İletişim

Gökhan Deniz
ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY
gkhndnz@gmail.com