Açık Erişim Politikası

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.


Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı devir formunu okurlar ve onaylarlar.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişiminin bu tanımını kabul etmekte ve gerekliliklerini yerine getirmektedir. Dergimizde yayınlanan tüm bilimsel literatür hakem değerlendirmesinden geçmiştir ve açık erişim sağlanmıştır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi deklarasyonunu imzalamıştır. Budapeşte Açık Erişimi Girişimine göre:

Açık Erişim, (hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Dergimizde Açık Erişim Politikası olarak Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı benimsenmiştir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.Son Güncelleme Zamanı: 7.12.2022 13:25:11