ISSN: 2146-7099
e-ISSN: 2602-2745
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: İlmi Etüdler Derneği
Kapak Resmi
       

İnsan & Toplum (İVT), 2011 yılından bu yana İlmi Etüdler Derneği tarafından yayımlanan ve makalelerin konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği hakemli bir dergidir. Dergimiz 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. İVT’nin temel odak noktası akademik makaleler olmasının yanı sıra, araştırma makaleleri, tarz ve politika belirleyen yazımlar önceliğe sahiptir. Ayrıca, İVT’nin misyonları arasında makalelerin disiplinler arası ve içi perspektiflerden doğan farklı yaklaşımlar arasında ilişkiler kurması gerektiği yer almaktadır. 

İnsan & Toplum dergisinin 2022 yılındaki gelecek sayıları araştırma makaleleri için dolmuş durumdadır. Başvurusu alınan yazılar dergi internet sitesinde erken baskıda sırayla yayınlandıktan sonra sayılara alınmaktadır. Erken baskıda yayınlanan yazılar ÜAK kuralları gereği doçentlik başvurularında kullanılamamaktadır. Yazarların bu durumu göz önünde bulundurmalarını rica ederiz.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Baba Şiddetine Uğrayan “Ben” in Utanç Karmaşası