e-ISSN: 2667-4408
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kürşat ÇAPRAZ
Kapak Resmi
       

2018 yılında yayın dönemine başlayan InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi açık erişim ve ücretsiz hizmet sunmaktadır. Dergi, 2017 yılında marka tescili ile süreçlerini başlatan InTraders Akademik Platformu'nun bir yayın türüdür. Platform; kongre, dergi ve kitap bölümü türlerinde yayın yapmaktadır. Dergi başta uluslararası ticaret konuları olmak üzere iktisat, işletme, turizm, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konularında özgün çalışmaları kabul etmektedir.


Yazarlar çalışmaları ile birlikte intihal raporlarını ve telif devir formlarını da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenen çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Yazım kurallarının dışında yapılan yüklemeler, ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; döküman, resim, anket vb.. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların çalışma içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

InTraders tüm süreçlerini Dergipark üzerinden yürümektedir.

Yayın aralığı: Temmuz-Aralık

Yazım dili:  zorunlu dil : İngilizce-isteğe bağlı dil: TürkçeGüncel Duyururlar

Makale Çağrısı: Her zaman makale kabul etmektedir. Belirli bir sayı için makale çağrısı yoktur. 

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU
UNIVERSITY OF CRAIOVA
Romania

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

PhD Faculty Member, Liza ALILI SULEJMANI
INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY
Macedonia

intradersorg@gmail.com