e-ISSN: 2667-4408
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Kürşat ÇAPRAZ
Kapak Resmi
 

2018 yılında yayın dönemine başlayan InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi açık erişim ve ücretsiz hizmet sunmaktadır. Dergi, 2017 yılında marka tescili ile süreçlerini başlatan InTraders Akademik Platformu'nun bir yayın türüdür. Platform; kongre, dergi ve kitap bölümü türlerinde yayın yapmaktadır. 

Dergi ana konu kapsamı uluslararası ticarettir. 2024 ve sonrası dönemler için uluslararası ticaret alanın dışında ekonomi tabanlı çalışmalar ile turizm konularında özgün çalışmaları kabul etmektedir. 

Yazarlar çalışmaları ile birlikte intihal raporlarını ve telif hakkı sözleşmesi formlarını ve yazar bilgileri formlarını da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenen çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Yazım kurallarının dışında yapılan yüklemeler, ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; döküman, resim, anket vb.. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların çalışma içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

InTraders tüm süreçlerini Dergipark üzerinden yürümektedir.

Yayın aralığı: Temmuz-Aralık

Yazım dili: İngilizce (Çalışmalarda İngilizce dışında farklı dillerde özet yer almamalıdır.).

Yazarlar, Yayıncının bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yazarlar Sahiptir; Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, ticari hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır. InTraders Dergisi yazarlara makalelerinin telif haklarını kısıtlama olmaksızın muhafaza etmelerine izin vernektedir.

InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’inde (BOAI: Budapest Open Access Initiative) açıklanmış Açık Erişim İlkelerini kabul eder ve bu doğrultuda dergi bilimsel yayınların araştırmacılara ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni kabul etmiş ve dergide yer alan yazıların okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

 *-2024 yılı ve sonrası dönemler için İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. İngilizce çalışmalarda İngilizce dışında farklı dillerde özet yer almamalıdır.

Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
Güncel Duyururlar

Temmuz 2024 sayısı için makale çağrısına çıkılmıştır. 

Bilim kurulu üyeliği için, lütfen formu doldurunuz http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=2&surv=3c0487412bfe4b46a9f897961283ba00

2024 Yayın Politika Duyurusu

2024 yılı itibari ile İngilizce çalışmalar kabul edilecektir. Konu kapsamı uluslararası ticaret ve ekonomi çalışmaları olacaktır. 

ROMANYA'DAKİ ULUSLARARASI KONGREYE SPONSORUZ

10 Mayıs 2024'de Romanya'da Düzenlenecek Uluslararası kongrede sunulacak  ekonomi alanından seçilen çalışmalar dergimizde yayınlanmak amacıyla incelenecektir.

Kongre Konusu: Ekonomi, hukuk, hemşirelik (sağlık)

Link: https://www.utm.ro/conferinta-imas-2024/