Yayın İlkeleri

InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi 

(InTraders)

Yayın İlkeleri


InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi (InTraders) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Aşağıda sıralanan yayın ilkeleri doğrultusunda yayım yapar.

 • InTraders, bilimsel çalışmaların yayımlanabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

 • InTraders; uluslararası ticaret, iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetim, hukuk uluslararası ilişkiler alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel araştırmalar, sunulmuş kongre bildirileri, kitap incelemesi, editöre mektup çalışmalarını yayımlar.

 • InTraders, varsayılan dili İngilizce olup İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar.

 • InTradersYaz (Temmuz ayı) ve Sonbahar (Aralık ayı) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı da yayımlar. 

 • InTraders, herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.

 • InTradersTÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.

 • InTraders'a yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Türkçe veya başka bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler.

 • Yazar/yazarlar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını InTraders'a verir.

 • InTraders'da yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

 • InTraders yazılar için telif ücreti ödemez.

 • InTraders yazarlardan (InTraders Kongrelerine Katılım sağlayan) hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep etmez. InTraders Kongrelerine katılım sağlamayan yazarlardan yayın /hizmet ücreti alınır. 

 • InTraders yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 • InTraders, dergide yer alan yazıların kaynak gösterilerek okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

 • InTraders yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt etmekte ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.  

 • InTraders gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale  uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.

 • InTraders çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Editör iki “olumlu” hakem görüşünü Editörler Kurulu'na göndererek hakem değerlendirme sürecini tamamlar.

 • İki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editörler Kurulu verir.

 • Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.

 • Dergi internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açılmaz.

 • InTraders'daki eserler  sistemi ile arşivlenir.