Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 117 - 140 2018-12-30

Pre-service Mathematics Teachers’ Understanding of Fundamental Calculus Definitions
Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları

MUHAMMET DORUK [1] , ABDULLAH KAPLAN [2]


The purpose of this study is to explore pre-service primary mathematics teachers’ understanding of fundamental definitions used in Calculus course. Formal definitions in function, sequence, limit, continuity and derivative topics were taken into consideration as the fundamental definitions of Calculus course. It was examined how pre-service teachers understand these definitions. The study was carried out in a state university located in Eastern Anatolia Region of Turkey and spring term of 2013-2014 academic year, with eight pre-service mathematics teachers who were junior at the department of primary mathematics education. The pilot study of the research was conducted with 10 pre-service primary mathematics teachers who were senior in the fall semester at the same university. The criterion sampling which is one of the purposeful sampling method was taken into consideration in selection of the research group. The criterion chosen by the research group is that the pre-service teachers have taken and successfully completed the Calculus courses in teaching mentioned subjects. Two successive groups, one with the average achievement and the other with the success, were separated by taking into account the achievements from related courses and their cumulative grade point average. The data of the study adopted qualitative research approach was obtained with semi-structured clinical interviews. The study's data was gathered in four weeks by interviewing with participants four times. During the interviews, the formal definitions of concepts were presented to the students at first, and then they were questioned about what they understood from the definitions in detail. As a result of the study, it was determined that the students understood the definitions in four different ways named as conceptual, erroneous, symbolic understanding and conceptual complexity. In this sense, it was emerged that some students had difficulty in conceptually understanding of formal definitions and confused concepts with each other.

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının Analiz dersinin temel tanımlarını anlayışlarını ortaya çıkarmaktır. Analizin temel tanımları olarak fonksiyon, diziler, limit, süreklilik ve türev konularındaki formel tanımlar dikkate alınmıştır. Öğretmen adaylarının bu tanımları nasıl anladıkları sorgulanmıştır. Çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfında öğrenim gören toplam sekiz matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Çalışmanın pilot uygulaması ise güz yarıyılında, dördüncü sınıfta öğrenim gören 10 ilköğretim matematik öğretmeni adayı ile yapılmıştır. Araştırma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Araştırma grubunun seçimindeki ölçüt öğretmen adaylarının sözü edilen konuların öğretiminin yapıldığı Analiz derslerini almış ve başarı ile tamamlamış olmalarıdır. Öğrencilerin ilgili derslerden elde ettikleri başarı ve genel ağırlıklı not ortalamaları dikkate alınarak ortalama başarıya sahip olanlar ile başarılı olanlar olmak üzere dörderli iki gruba ayrılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış klinik mülakatlar yardımıyla elde edilmiştir. Çalışmanın verileri her bir öğrenci ile dört defa görüşülmek suretiyle dört hafta sürmüştür. Mülakatlarda öğrencilere tanımlar sırayla formel olarak sunulmuş ve ne anladıkları ayrıntılı olarak sorgulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin tanımları kavramsal, hatalı, sembolik anlama ve kavram karmaşası olmak üzere dört farklı şekilde anladıkları tespit edilmiştir. Bu anlamda bazı öğrencilerin formal tanımları kavramsal olarak anlamakta güçlük yaşadıkları ve kavramları birbiri ile karıştırdıkları ortaya çıkmıştır.   

Analiz dersi, formel tanımları anlama, matematik öğretmeni adayı
  • Çakıroğlu, E. (2013). Matematiksel kavramların tanımlanması. İ.Ö. Zembat, M.F. Özmantar, E. Bilgölbali, H. Şandır ve A. Delice (Ed.). Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar içinde (s. 1-13).
  • Çetinkaya, B., Erbaş, A.K., & Alacacı, C. (2013). Değişim oranı olarak türev ve tarihsel gelişimi. İ.Ö. Zembat, M.F. Özmantar, E. Bilgölbali, H. Şandır ve A. Delice (Ed.). Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar içinde (s. 529-555). Ankara: Pegem Akademi.
  • Davis, R., & Vinner, S. (1986). The notion of limit: some seemingly unavoidable misconception stages. Journal of Mathematical Behavior, 5, 281-303.
  • Doruk, M., & Kaplan, A. (2015). The relationship among pre-service mathematics teachers’ conceptual knowledge, opinions regarding proof and proof skills. Mevlana International Journal of Education, 5(1), 45-57.
  • Duru, A. (2006) Bir fonksiyon ve onun türevi arasındaki ilişkiyi anlamada karşılaşılan zorluklar. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
  • Habre, S., & Abboud, M. (2006). Students’ conceptual understanding of a function and its derivative in an experimental calculus course. The Journal of Mathematical Behavior, 25(1), 57-72.
  • Hartter, B.J. (1995). Concept image and concept definition for the topic of the derivative (Unpublished doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 9603516)
  • Hatısaru, V., & Erbaş, A. K. (2010). Students’ perceptions of the concept of function: The case of Turkish students attending vocational high school on industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3921-3925.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: MUHAMMET DORUK
Kurum: HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: ABDULLAH KAPLAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd298371, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {117 - 140}, doi = {10.17679/inuefd.298371}, title = {Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları}, key = {cite}, author = {DORUK, MUHAMMET and KAPLAN, ABDULLAH} }
APA DORUK, M , KAPLAN, A . (2018). Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 117-140 . DOI: 10.17679/inuefd.298371
MLA DORUK, M , KAPLAN, A . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 117-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/298371>
Chicago DORUK, M , KAPLAN, A . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 117-140
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları AU - MUHAMMET DORUK , ABDULLAH KAPLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.298371 DO - 10.17679/inuefd.298371 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 140 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.298371 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.298371 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları %A MUHAMMET DORUK , ABDULLAH KAPLAN %T Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.298371 %U 10.17679/inuefd.298371
ISNAD DORUK, MUHAMMET , KAPLAN, ABDULLAH . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 117-140 . https://doi.org/10.17679/inuefd.298371
AMA DORUK M , KAPLAN A . Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları. inuefd. 2018; 19(3): 117-140.
Vancouver DORUK M , KAPLAN A . Matematik Öğretmeni Adaylarının Analizin Temel Tanımlarını Anlayışları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 140-117.