Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 638 - 653 2018-12-30

Difficultiıes Encountered By 7th Graders in The Subject ‘Percent’ And Suggestions
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Emrullah ERDEM [1] , Abdullah ÖZÇELİK [2] , Ramazan GÜRBÜZ [3]


The aim of this study is to determine the difficulties encountered by the 7th grade students in the subject ‘percent’. The study was carried out with 218 7th grade students in seven middle schools with different socio-economic backgrounds in a province in Turkey. As data collection tool, Percent Subject Test (PST) consisting of 30 questions that was developed to find out the difficulties regarding the subject of percent was used. The quantitative data was analyzed by t-test while the qualitative data was analyzed by content analysis technique and seven categories have been reached. Analysis showed that the mean success of the 7th grade students was around the medium and the female students were significantly more successful compared to the male students. It has been determined that the participants had difficulties in understanding and interpreting the concept of percentage, calculating an amount of which a certain percentage is given, writing a number in terms of a percentage of another number, finding the quantity that equals to a certain percentage of another quantity, making fraction-decimal-percentage conversion and differentiating between the quantity and the percentage. In addition, it has been observed that the students had a misconception that they consider operations with percentages as in natural numbers.

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda yaşadıkları zorlukları belirlemektir. Araştırma, Türkiye’nin bir ilindeki farklı sosyo-ekonomik çevrelerde bulunan 7 farklı ortaokulda okuyan 218 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, yüzdeler konusunda yaşanan zorlukları ortaya çıkarmak amacıyla geliştirilen ve 30 sorudan oluşan Yüzdeler Konusu Testi (YKT) kullanılmıştır. Karma (nicel+nitel) yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın nicel verileri t-testiyle, nitel verileri ise içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiş ve yedi kategoriye ulaşılmıştır. Yapılan analizler, yedinci sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusundaki başarı ortalamalarının orta düzeye yakın olduğunu ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha başarılı olduklarını göstermiştir. Katılımcıların yüzde kavramını anlama ve yorumlamada, belli bir yüzdesi verilen bir miktarı bulmada, bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak yazmada, bir miktarın belli bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulmada, kesir-ondalık gösterim-yüzde dönüşümünü yapmada ve miktar ile yüzde oranı arasındaki farkı ayırt etmede zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin yüzde oranlarındaki toplamı doğal sayıların eşitliği gibi düşünerek kavram yanılgısına düştükleri görülmüştür.  

 • Allinger. G. D.. & Payne, J. N. (1986). Estimation and mental arithmetic with percent. In H. L. Schoen (Ed.), Estimation and mental computation (pp. 141-155). Reston. VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Baki, A., (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. baskı) Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. London and New York: Routledge Falmer.
 • Dewar, J. M. (1984). Another look at the teaching of percent. Arithmetic Teacher, 31(7), 48-49.
 • Dole, S. (2000). Promoting percent as a proportion in eighth grade mathematics. School Science and Mathematics, 100(7), 380-389.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Erdem, E., & Gürbüz, R. (2015). An analysis of seventh-grade students’ mathematical reasoning. Çukurova University Faculty of Education Journal, 45(1), 123-142.
 • Frederiksen, N. (1984). Implications of cognitive theory for instruction in problem solving. Review of Educational Research, 54(3), 363-407.
 • Gay, A. S., & Aichele, D. B. (1997). Middle school students' understanding of number sense related to percent. School Science and Mathematics, 97(1), 27-36.
 • Guiler, W. S. (1946). Difficulties in percentage encountered by ninth-grade pupils. The Elementary School Journal, 46(10), 563-573.
 • Haubner, M. A. (1992). Percents: Developing meaning through models. Arithmetic Teacher, 40(4), 232-234.
 • Henningsen, M., & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: classroom based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 524-549.
 • Jitendra, A. K., & Star, J. R. (2012). An exploratory study contrasting high-and low-achieving students' percent word problem solving. Learning and Individual Differences, 22(1), 151-158.
 • Kircher, H. W. (1926). Study of Percentage in Grade VIII A. The Elementary School Journal, 27 (4), 281-289.
 • Koay, P.L. (1998). The knowledge of percent of pre-service teachers. Mathematics Educator, 3(2), 54-69.
 • Lannin, J. (2004). Developing mathematical power by using explicit and recursive reasoning. Mathematics Teacher, 98(4), 216-223.
 • Lembke, L. O., & Reys, B. J. (1994). The development of, and interaction between, intuitive and school-taught ideas about percent. Journal for Research in Mathematics Education, 25(3), 237-259.
 • McGivney. R. J., Jr.. & Nitschke. J. (1988). Is˗of, a mnemonic for percentage problems. Mathematics Teacher, 81, 455-456.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2017). Matematik dersi (1- 8. Sınıflar) öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: qualitative data analysis (2nd Editon). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özçelik, A. (2015). 7. sınıf yüzde ve faiz konusunun gerçekçi matematik eğitimine dayalı olarak işlenmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Parker, M.S. (1994). Instruction in percent: Moving prospective teachers under procedures and beyond conversions, Doctoral dissertation, University of Pittsburgh.
 • Parker, M. & Leinhardt, G. (1995). Percent: A privileged proportion. Review of Educational Research, 65(4), 421-481.
 • Smith, J. P., Disessa, A. A., & Roschelle, J. (1994). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115-163.
 • Tall, D. (1992). Student’s difficulties in calculus. Proceeding of working group 3 on students’ diffuculties in calculus ( pp. 13-28). ICME-7, Quebec, Canada.
 • Wiebe, J. H. (1986). Manipulating percentages. Mathematics Teacher, 79, 23-26.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2010). Elementary and middle school mathematics. Teaching development. Boston: Pearson.
 • Van Galen, F., & Van Eerde, D. (2013). Solving problems with the percentage bar. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education, 4(1), 1-8.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emrullah ERDEM
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Eğitimi
Ülke: Turkey


Yazar: Abdullah ÖZÇELİK
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ramazan GÜRBÜZ
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Eğitimi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd345749, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {638 - 653}, doi = {10.17679/inuefd.345749}, title = {7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {ERDEM, Emrullah and ÖZÇELİK, Abdullah and GÜRBÜZ, Ramazan} }
APA ERDEM, E , ÖZÇELİK, A , GÜRBÜZ, R . (2018). 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 638-653 . DOI: 10.17679/inuefd.345749
MLA ERDEM, E , ÖZÇELİK, A , GÜRBÜZ, R . "7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 638-653 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/345749>
Chicago ERDEM, E , ÖZÇELİK, A , GÜRBÜZ, R . "7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 638-653
RIS TY - JOUR T1 - 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - Emrullah ERDEM , Abdullah ÖZÇELİK , Ramazan GÜRBÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.345749 DO - 10.17679/inuefd.345749 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 638 EP - 653 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.345749 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.345749 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Emrullah ERDEM , Abdullah ÖZÇELİK , Ramazan GÜRBÜZ %T 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.345749 %U 10.17679/inuefd.345749
ISNAD ERDEM, Emrullah , ÖZÇELİK, Abdullah , GÜRBÜZ, Ramazan . "7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 638-653 . https://doi.org/10.17679/inuefd.345749
AMA ERDEM E , ÖZÇELİK A , GÜRBÜZ R . 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. inuefd. 2018; 19(3): 638-653.
Vancouver ERDEM E , ÖZÇELİK A , GÜRBÜZ R . 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 653-638.